Af StockRates Kapitalforvaltning

Kvartalets Highlights

  • Positive afkast trods rentestigninger

  • StockRate Obligationer performer solidt

  • Sigter efter at øge foreningens varighed fremadrettet

Der har været mere ro på obligationsmarkederne i andet kvartal af 2023. Bankuroen er nu mere i baggrunden, og det har ført til mindre volatilitet i obligationskurserne.

I årets første seks måneder har StockRate Obligationer haft en fornuftig performance. Foreningen leverede et afkast for andet kvartal på 0,90%, og leverede år-til-dato et afkast på 2,34% efter omkostninger. Foreningens benchmark gav 0,22% i afkast for andet kvartal, og 1,45% år-til-dato pr. 30. juni 2023. Dette svarer til en outperformance på 0,89% ift. benchmark for året.

”StockRate Obligationer outperformer sit benchmark i både første og andet kvartal af 2023”

Derfor outperformer StockRate Obligationer

En af de mest iøjnefaldende årsager til, at StockRate Obligationer outperformer er forårets bankkrise, som skabte uro og salg i bankudstedelser til fordel for virksomhedsobligationer. Banker vægter 38,00% i benchmark, og vores bankvægt er omkring 15,00%.

Derudover så har det gavnet foreningen at have en lavere varighed, som gør foreningen mindre følsom overfor rentestigninger end sit benchmark.

I vores forvaltning af obligationsporteføljerne sigter vi i øjeblikket på at øge varigheden, og dermed rentefølsomheden en smule, idet vi har en forventning om lidt lavere rente på et tidspunkt i den kommende periode. Dette skyldes den dynamik, at når renterne falder, så stiger obligationskurserne, hvilket er mere udtalt jo mere varighed man har i sin portefølje.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk .

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?