Af StockRates Kapitalforvaltning

Kvartalets highlights

  • Korte renter steg i første kvartal 2024

  • StockRates obligationsforeninger performer solidt

Obligationsmarkedet har oplevet stigninger i de korte renter i årets første tre måneder. På trods af dette har StockRates obligationsforeninger leveret positive afkast.

I første kvartal har vi set en stigning i de 2- og 5-årige renter, hvilket kan tilskrives markedets forventninger om hurtigere rentenedsættelser end dem, centralbankerne har planlagt. Dette behøver ikke nødvendigvis være negativt, da det indikerer, at den globale økonomi er i bedring, og derfor kan renten forblive højere i en længere periode.

StockRates obligationsforeninger performer solidt

StockRate Obligationer opnåede et solidt afkast på 1,31% i første kvartal efter omkostninger. Vores bæredygtige obligationsforening, SDG Invest Bæredygtige Obligationer, fortsatte også sin positive udvikling med et afkast på 0,77% efter omkostninger.

Forskellen i afkastet mellem dem de to foreninger henføres primært til kreditrisikoen. StockRate Obligationer har en lidt større eksponering mod High Yield obligationer sammenlignet med SDG Invest Bæredygtige Obligationer.

Tilpasning af obligationsstrategi

Vi arbejder på en forlængelse af varigheden i vores obligationsforeninger, som på nuværende tidspunkt er ca. 2 år. Vi stræber efter at øge varigheden lidt for at opnå en højere rentefølsomhed. Det nuværende afkastbillede viser dog, at det højeste afkast opnås indenfor 0-2 års løbetider, mens en rentenedgang kan medføre større afkastmuligheder på længere løbetider. Og det er den balance, vi sigter efter.

Det forventede årlige afkast i vores foreninger er på nuværende tidspunkt ca. 3,7-4,5%, afhængigt af de to foreninger.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?