Af StockRates Kapitalforvaltning

Investorernes bekymring for en global økonomisk afmatning som følge af høj inflation og stigende renter har fået mange til at søge beskyttelse i obligationer. Efter mange år med lave renter tilbyder obligationer nu attraktive afkast, som ikke er set i et årti. Realkredit- og statsobligationer har derfor i løbet af 2023 oplevet en genopblussen af interesse som en efterspurgt aktivklasse.

I StockRate har vi altid anbefalet vores kunder at investere i erhvervsobligationer, da de har resulteret i bedre afkast på kortere løbetider sammenlignet med andre typer obligationer. Imidlertid har renteudviklingen i 2022 og ind i 2023 medført, at det igen er blevet attraktivt for investorer at placere nogle af deres midler i  tats- og realkreditobligationer. I løbet af 2023 har der således været en stigende interesse for investering i danske obligationer, og denne tendens giver god mening.

De korte realkreditobligationer tilbyder i øjeblikket en forrentning på cirka 4%, uden betydelig kursrisiko. Dette er attraktivt for investorer, der er usikre på aktiemarkedets udvikling og foretrækker at afvente køb af aktier. De lange realkreditobligationer har i løbet af året leveret en effektiv rente på cirka 5%. Dog medfører de lange obligationer en høj kursfølsomhed, hvilket kan resultere i ekstra afkast i form af kursgevinster, hvis renten falder, men også lavere afkast, hvis renten stiger yderligere. Mange investorer har udnyttet denne situation ved at investere i lange obligationer med forventningen om faldende styringsrenter og dermed også markedsrenter.

En variabelt forrentet realkreditobligation med udløb i juli 2025 udgør i det store hele en investering med minimal risiko. Den har genereret et afkast på cirka 3,5% i løbet af 2023, hvoraf fjerde kvartal alene har bidraget med næsten 1%. På den anden side har en fastforrentet 5% obligation med udløb i oktober 2053 leveret et samlet afkast på omkring 7% i løbet af hele 2023, og for fjerde kvartal alene har afkastet været cirka 3,26%. Dermed har både korte og lange realkreditobligationer genereret ganske fornuftige afkast i løbet af året.

”StockRate Obligationer forventer en fremtidig effektiv rente på 4,7% pr. år med en løbetid på 1,5 år.”

Et positivt år for StockRates obligationsporteføljer

StockRate Obligationer og SDG Invest Bæredygtige Obligationer har haft et positivt år med et afkast på 6,56% og 4,75%. En betydelig del af disse afkast kan tilskrives centralbankernes signaler om, at de med stor sandsynlighed har afsluttet perioden med at hæve styringsrenterne. Inflationen faldt også hurtigere end forventet, hvilket skabte forventninger om hurtigere rentenedgang end tidligere antaget. Dette blev især indregnet på obligationsmarkedet i november måned,  hvilket resulterede i stigninger i kurserne og dermed positive afkast. Alene i fjerde kvartal opnåede foreningerne afkast på 3,16% og 2,26%.

Vi betragter fortsat erhvervsobligationer som en attraktiv investering. De højere renter har gjort det muligt for os at erhverve obligationer med lidt længere løbetider til favorable indgangsniveauer, hvilket resulterer i højere effektive renter over obligationens løbetid. Markedets forventning er, at renterne vil falde tilbage i 2024, hvilket forventes at have en positiv effekt på kursudviklingen grundet obligationernes løbetid og varighed. Derudover indikerer nøgletal, at økonomierne har potentiale til at lande blødt og undgå en hård recession. Dette vil medføre lavere kreditrisiko og potentielt bidrage til kursstigninger

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?