Af StockRates Kapitalforvaltning

  • Positive takter på aktiemarkederne i maj på trods af nervøsitet omkring de langtrukne gældsloftsforhandlinger i USA.

  • Amerikanske teknologiaktier indenfor kunstig intelligens har især stormet frem.

  • 2023 har forsat budt på positive afkast.

  • Regnskabssæsonen er ved at være ved vejs ende, og selskaberne har kontinuerligt leveret bedre end ventet resultater.

Kursfest for de amerikanske teknologiaktier slog for alvor igennem på aktiemarkederne i maj måned, hvor særligt selskaber indenfor kunstig intelligens har stormet frem.

I maj måned var der overordnet set positive takter på aktiemarkederne på trods af nervøsitet omkring de langtrukne gældsloftsforhandlinger i USA. Tilbage i januar ramte USA deres gældsloft, hvilket er grænsen for, hvor mange penge den amerikanske stat må låne. Konsekvensen for, at demokraterne og republikanerne ikke når til enighed om at forhøje gældsloftet, forventes at være hård. Det er usikkert, hvad omfanget helt præcist er, da det aldrig er sket før. Men i den sidste uge i maj kom positive udmeldinger om, at parterne vil nå til enighed i forhandlingerne. Aftalen forventes at blive stemt igennem i starten af juni måned.

Kunstig intelligens løb med overskrifterne

Udover gældsforhandlingerne i USA, er kunstig intelligens igen løbet med investorernes interesse. Et område som har været med til at give et solidt løft i aktiekurserne indenfor IT-sektoren. Særligt den amerikanske chipgigant Nvidia har haft medvind efter selskabet aflagde regnskab i midt maj. Aktien steg ca. 30% i de efterfølgende dage og er oppe ca. 160% for året (pr. 31. maj 2023). Dette har haft en positiv afsmittende effekt for aktiekurserne hos lignende IT-selskaber.

Afkastudvikling på aktiemarkederne

Den positive stemning på de globale aktiemarkeder medførte, at verdensaktieindekset MSCI World steg 2,81% i maj måned. År-til-dato er verdensaktieindekset oppe med 9,72%. Særligt havde de amerikanske selskaber medvind, og det brede amerikanske aktieindeks S&P500 steg med 3,49% og er oppe med 10,55% for årets første fem måneder.

Europa oplevede ikke samme positive stemning som i USA. Det europæiske aktieindeks EuroStoxx 600 faldt med -2,46% i denne måned og er samlet set oppe med 8,99% i 2023. Herhjemme faldt det danske aktieindeks C25 med -1,70% i maj, og indekset er år-til-dato oppe med 8,86%.

Afkast: StockRate Invest

Stockrate Invest leverede et afkast på 1,44% efter omkostninger for denne måned, og er år-til-dato oppe med 6,32% efter omkostninger. Foreningens afkast i maj måned er primært drevet af sektorerne informationsteknologi og sundhed.

Foreningens benchmark MSCI World leverede i maj måned et afkast på 2,81% før omkostninger, hvilket medvirker til, at fonden underperformer benchmark med 1,37% for måneden. Underperformance for maj skyldes bl.a. en lavere eksponering til kunstig intelligens relativt til markedets eksponering. Stockrate Invest er dog stadigvæk solidt eksponeret til selskaber, der opererer indenfor kunstig intelligens, såsom ASML, Accenture, Arista Networks, Taiwan Semiconductor.

Afkast: SDG Invest

SDG Invest leverede et afkast på 0,44% efter omkostninger for maj måned og har år-til-dato leveret et flot afkast på 9,97% efter omkostninger. Afkastet i denne måned er primært drevet af IT-sektoren og særligt eksponeringen til Nvidia.

Foreningens benchmark (Dow Jones Sustainability Index) leverede i maj måned et afkast på 2,67% før omkostninger, hvorfor SDG Invest underperformer med 2,23% i denne måned. Årsagen til underperformance skyldes, blandt andet at foreningen har en overvægt til europæiske aktier ift. benchmark, hvor det særligt var de amerikanske aktier i maj, som leverede høje afkast. Men ser vi på hele 2023, så outperformer foreningen fortsat sit benchmark.

Bedre end ventet regnskabssæson

Den nuværende regnskabssæson er ved at være ved vejs ende. Overordnet set har selskaberne leveret bedre end ventet resultater. Dette er også tilfældet for aktieporteføljerne i StockRate.

Stockrate Invest – I StockRate Invest er det særligt selskabet Rockwell Automation, som har leveret rigtig flotte resultater. Porteføljens omsætningsvækst ender på 7% og indtjeningsvæksten på 4,8% for dette kvartal. Den flotte vækst i kvartalet er særligt drevet af sektorerne industri og forbrugsvarer.

Rockwell Automation

Rockwell Automation er et amerikansk selskab, der leverer industriel automation og digitale teknologier. Rockwell Automation aflægger et stærkt regnskab for andet kvartal, som bærer præg af, at selskabets problemer i værdikæden har forbedret sig kombineret med, at flere og flere fremstillingsselskaber tager produktionen hjem. Rockwell laver mange produkter og dele til netop fremstillingsindustrien.

SDG Invest – I SDG Invest er det særligt selskabet ABB, som har leveret et flot kvartalsregnskab. Porteføljens omsætningsvækst ender på 4,8% og indtjeningsvæksten på -3,3% for dette kvartal. Den negative indtjeningsvækst i porteføljen skyldes bl.a. diskretionært forbrug (ikke-livsnødvendige varer) og sundhedssektoren.

ABB

ABB er et schweizisk ingeniørselskab, der opererer indenfor elektrificering og automation. ABB har i kvartalet leveret en solid vækst målt på både omsætningen og indtjeningen. Selskabet havde en tocifret vækst i alle dens forretningsenheder. Væksten var primært drevet af en stærk ordrebog grundet den høje efterspørgsel.

Forventninger til fremtiden

2023 har hidtil budt på positive afkast, og vi er forventningsfulde til fremtiden. Men vi skal være indstillet på, at der kan komme flere bump på vejen. Derfor er det vigtigt, at man som investor holder fast i sin investeringstilgang. I StockRate har vi tiltro til vores investeringsfilosofi, og fortsætter selvfølgelig med at eksekvere ud fra vores strategi og er sikre på, at det vil bringe vores investorer godt ind i fremtiden. Hvis du har spørgsmål til din portefølje eller til situationen på markedet, så tøv endelig ikke med at kontakte os.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?