Marts og april måned 2021 har budt på pæne stigninger på aktiemarkederne. StockRates Investeringsforeninger StockRate Invest og SDG Invest har givet et plus på 8,69 % og 10,28 % efter alle omkostninger år-til-dato (14.04.21). Den store stigning i aktiekurserne kommer på baggrund af positive forventninger til væksten i de globale økonomier. Samtidig har de sat gang i en stigende inflationsforventning, der primært har resulteret i højere renteniveauer i USA.

Månedernes udvikling

Marts og april måned har især været præget af positive forventninger til væksten, da der forventes en hurtigere genopretning af økonomierne ovenpå corona-pandemien end tidligere antaget.

Det har medført stigninger i aktiekurserne, tiltagende inflationsforventninger og højere renteniveauer. Det paradoksale er, at stigende renter ofte anskues negativt, da det medfører dyrere lån for forbrugerne. Men væksten og den øgede aktivitet ses som godt for økonomien og finansmarkederne, og det vil uundgåeligt medføre prisstigninger og stigende renter.

Det hele er hjulpet godt på vej af lempelig pengepolitik og hjælpepakker i USA og Europa. Ikke mindst forventes det, at USA vil opleve en større fremgang i BNP-væksten for 2021 bl.a. pga. Bidens gigantiske hjælpepakke på USD 1.900 milliarder.

Stigende renter påvirker prissætningen

De stigende renter har skabt bekymring i forhold til de højest prissatte IT-aktier, da de især rammes heraf. En akties prissætning (værdi) kan kun fastholdes ved rentestigninger, hvis man samtidig kan regne med højere vækst, end der allerede præsteres. Og det er der skepsis omkring i forhold til IT-selskaberne på grund af deres forrygende vækstrater gennem hele corona-pandemien.

Modsat har de hårdest ramte sektorer under corona-pandemien nydt godt af stigende renter, og vi har oplevet stigninger inden for især finans, den traditionelle energisektor (olie) og value-investeringer (lavt prisfastsatte selskaber).

StockRates kvalitetsstrategi

Den nuværende udvikling er især til gunst for olie, finans og cykliske sektorer, hvilket har været med til at hive verdensmarkedet op. Grundet vores kvalitetskriterier har vi ikke investeret i olie og gas og har kun investeret en smule i finans. Samtidig betragter vi ikke olie og finans som økonomisk bæredygtige langsigtede investeringer. I stedet har vi en del IT, forbrugsvarer og medicinal. Dog er vi ikke eksponeret til den del af IT-sektoren, som er allerhøjest prisfastsat og som rammes af de stigende renter på nuværende tidspunkt. Vi har stor tiltro til vores IT-aktier og deres værdi på den lange bane.

Forventninger fremadrettet

Rentebevægelserne er et klart tegn på øget optimisme og højere forventninger til væksten i de globale økonomier ovenpå corona-pandemien. Indtil videre er tendensen mest udbredt i USA, og der tales om en langvarig økonomisk optur, der kan påvirke inflationen og renterne yderligere. Det er dog mere sandsynligt, at inflationstegnene vil bøje af, og rentestigningerne vil tage en pause indenfor den nærmeste fremtid, som set mange gange tidligere.

Samtidig står vi i en situation, hvor der stadig er et stykke vej til, at befolkningerne er vaccineret mod COVID-19. Imens lemper og strammer lande restriktioner pga. faldende og stigende COVID-19 smittetal, hvilket kan skabe udsving på aktiemarkederne.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?