Fortalere for aktiv og passiv forvaltning står i hver deres lejr og kaster med argumenter mod hinanden. Læs om StockRates syn på de forskellige forvaltningsmetoder, og hvorfor vi bygger vores forretning på aktiv forvaltning.

Passive investeringer som f.eks ETF´ere (Exchange Traded Funds) vinder frem i markedet på bekostning af aktive investeringer. Det anslås, at der i år 2020 vil være placeret i omegnen af kr. 34.000 mia. i passive fonde.

Med den nuværende hastighed i skiftet til passive fonde formodes det, at over halvdelen af det amerikanske aktiemarked vil være placeret i passive fonde i 2021.

Det er der primært to årsager til. For det første har de passive investeringsfonde typisk lavere omkostninger for investoren, da der ikke bliver truffet nogle aktive beslutninger om, hvilke aktier der er bedst at investere i. Der investeres blot i alle aktier i et indeks. For det andet har det været svært for mange aktive forvaltere at slå gennemsnittet for markedet (benchmark-indeks) på trods af, at porteføljemanageren aktivt tager stilling til, hvilke selskaber der skal investeres i.

Sandheden bag tallene for benchmark

Ved passiv investering er du nogenlunde sikker på at få indeksets afkast minus de omkostninger, der er til forvalteren. Lad os se lidt på et af de mest brugte indeks, som er MSCI World.

MSCI World er et globalt indeks og består p.t. af 1651 selskaber fra hele verden, der har den højeste markedsværdi. Vægtningen af det enkelte selskab er baseret på selskabets markedsværdi. Omkring 65 % er amerikanske selskaber og resten fra øvrige lande. 9 ud af de 10 største positioner er fra USA. De 5 største positioner (Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google) udgør alene 9 % af indekset.

Med andre ord så består porteføljen ukritisk af selskaber, som har den højeste markedsværdi og vægtning deraf. Et af selskaberne, som tidligere fyldte meget, er General Electric. Selskabet præsteret bedst i år 2000 og har siden mistet ca. 86 % af markedsværdien. Det vil sige, at investoren får både de gode og dårlige selskaber i en passiv investering.

Ønskescenariet for passive fonde ville være, at der fandtes en portefølje med de mest værdiskabende selskaber. Netop hvad den aktive forvalter stræber efter ved brug af analyser og andre redskaber. Argumentet mod aktiv forvaltning er dog, at man forsøger at levere et afkast over markedet, ved at tage ”væddemål” med overvægt/undervægt på lande, sektorer eller på selskabsniveau.

 

Hvilke selskaber performer bedst?

En nylig udgivet artikel (Læs her) af Prof. Hendrik Bessembinder (USA, Arizona State University) er ganske bemærkelsesværdig. Bessembinder har undersøgt, hvilke selskaber der har skabt mest værdi for deres aktionærer – dvs. et reelt afkast i form af udbytte og kursudvikling.

Prof. Bessembinders studie så på udviklingen i 62.000 selskaber fra 40 lande i perioden 1990 til 2018. Han kom frem til, at ca. 55 % af selskaberne havde leveret et afkast, som var mindre end den amerikanske 1 måneds statsrente! I perioden generede 0,5 % af selskaberne ca. 75 % af værdiskabelsen, og de 811 bedste værdiskabende selskaber kunne dække værdiskabelsen 100 %.

Resultatet med Prof. Hendrik Bessembinders studie stemmer overens med StockRates investeringsfilosofi. Vi udvælger ca. 50 kvalitetsaktier ud af 65.000 børsnoterede selskaber. Konklusionen er derfor klar: StockR8s aktive investeringsmodel er klart at foretrække.

 

Sund fornuft og StockRate-modellen vinder på den lange bane

Når StockRate sidder i en kundesamtale og fortæller, at vi har slået indekset med ca. 3 % p.a. over de sidste 12 år, så kunne man jo forledes til at tro, at vi var i besiddelse af en spåkugle.

Det er ikke tilfældet, nærmere tværtimod. Vi modtager regnskabsmateriale fra ca. 65.000 selskaber, og har i mange tilfælde tal fra mere end 25 år tilbage. Med lidt computerkraft og eget udviklet software (StockR8) får vi sorteret ’rat og kravl’ fra og tilbage står kvalitetsselskaberne. En yderligere subjektiv sortering efterlader os med de lande, brancher og selskaber, som vi mener vil levere kvalitet i fremtiden. Vores portefølje består således af ca. 50 kvalitetsselskaber, som er ligevægtet med ca. 2 % af porteføljen.

Der er ingen magi over vores høje performance. Vi undgår blot de dårlige selskaber. 11 af de amerikanske selskaber som vi har i porteføljen i dag, er repræsenteret på Prof. Hendrik Bessembinders liste over de 50 mest værdiskabende amerikanske selskaber.

Vores investeringsfilosofi er beviset på, at man kan slå indekset så meget, at der også er plads til lidt højere omkostninger. Vi har igennem næsten 13 år leveret et afkast, som er ca. 3 % p.a. højere end indeks.

Rådgivning og pleje

Vi tilbyder aktiv forvaltning til en konkurrencedygtig pris og har igennem mange år leveret et fint afkast til vores investorer. Vi er ikke blandt de mest kendte fondsmæglerselskaber i Danmark, men vores resultater og vores kunders tilfredshed har betydet, at vi i år har rundet kr. 4 mia. under forvaltning.

Vi er naturligvis ydmyge og taknemmelige for den tillid kunderne betror os, og vil også i fremtiden efterleve vores investeringsstrategi.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?