Af StockRates Kapitalforvaltning

Highlights for juli måned

  • Positiv udvikling på aktiemarkederne understøttet af lavere end ventet amerikanske inflationstal, bløde rentemøder og robuste amerikanske vækstsignaler.

  • Centralbankerne hævede renterne endnu en gang.

  • Fornuftige regnskaber i StockRates porteføljeselskaber.

  • StockRates aktieforeninger leverede postive afkast for juli måned og har tjent gode penge til sine investorer i 2023.

Juli var en positiv måned på aktiemarkederne, og afkastene var drevet af en stærk regnskabssæson kombineret med bedre end ventet nøgletal fra USA. Det nød StockRates investeringsforeninger godt af med positive afkast.

Den positive udvikling i juli blev understøttet af lavere end ventet inflationstal fra USA, bløde rentemøder samt robuste amerikanske vækstsignaler.

I forhold til tidligere på året, så er afkastet for juli måned drevet af en bredere skare af aktier. Langt størstedelen af det første halvår af 2023 var kursudviklingen båret af ca. seks tenologiaktier, nemlig Apple, Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook), Microsoft og Nvidia. Den store kursfest som disse selskaber oplevede, har været båret af interessen for og fokus på kunstig intelligens, og det har skabt grobund for en bekymring om, hvorvidt disse kursstigninger var holdbare. Denne bekymring kan dog blive lagt lidt til side ved udgangen af juli.

Afkast på aktiemarkederne

Verdensaktieindekset kvitterede med en stigning på 2,55% før omkostninger for denne måned.

Vender vi blikket mod USA havde de amerikanske selskaber medvind, og det brede amerikanske aktieindeks S&P500 steg med 2,47% før omkostninger.

I Europa fulgte selskaberne trop, og det europæiske aktieindeks EuroStoxx 600 leverede et afkast på 2,25% før omkostninger.

Udviklingen på rentemarkedet

Som ventet hævede den amerikanske centralbank FED i juli måned renten med 0,25%, og renteniveauet er nu på 5,25-5,50%. Centralbankchefen Jerome Powell meddelte, at nøgletallene for vækst og inflationsniveauerne fortsat er en afgørende faktor for, om de vil hæve renten igen. Men markedets foreløbige indprisning tyder på, at rentetoppen er nået.

Den europæiske centralbank fulgte trop og hævede renten med 0,25%, og renteniveauet er nu på 3,75%. Her kom derimod ingen udmelding omkring, hvorvidt de kommer til at hæve renten ved kommende rentemøde. Dog udtrykker centralbankchefen Christine Lagarde, at det ønskede inflationsniveau på 2,00% skal nås uanset hvad.

StockRate Invest udviser stærk performance i juli

Den positive stemning på aktiemarkedet i juli har også givet medvind til StockRate Invest, der leverede et afkast 2,23% efter omkostninger. Fondens afkast år-til-dato er på 10,03% efter omkostninger (pr. 8. august 2023).

Det er særligt fondens eksponering til sektorerne materialer, stabilt forbrug og IT, der har drevet afkastet den seneste måned.

SDG Invest’s performance

SDG Invest har også haft medvind i juli måned, hvor afkastet steg med 0,96% efter omkostninger. Afkastet år-til-dato er 10,64% efter omkostninger (pr. 8. august 2023).

Fondens eksponering til særligt teknologisektoren og stabilt forbrug har givet et positivt bidrag til afkastet den seneste måned. Derudover har fonden haft gavn af manglende eksponering til forsyningssektoren.

Regnskaber for USA og Europa

I USA har ca. 88% af selskaberne aflagt regnskaber for andet kvartal, hvoraf størstedelen af regnskaberne overrasker positivt. Samlet set er omsætningsvæksten p.t. på 0,34%, og indtjeningsvæksten er på -8,29% for kvartalet. Det er særligt sektorerne energi, materialer og sundhed, som trækker indtjeningsvæksten ned.

I Europa har ca. 71% af selskaberne aflagt regnskab, og her overrasker halvdelen af regnskaberne positivt. Den foreløbige omsætningsvækst for de europæiske selskaber er på -6,55%, og indtjeningsvæksten er på -10,39%. Det er en bredere skare af sektorer, som trækker indtjeningsvæksten ned, heriblandt ejendomssektoren og energisektoren, som er de mest pressede sektorer.

Forskellen på resultaterne i USA og Europa udgør primært dårligere udvikling i industri- og forbrugssektorerne i Europa.

Regnskaber for StockRates aktieporteføljer

Tendenserne i porteføljeselskabernes regnskaber er, at selskaberne har lidt nemmere end tidligere ved at eksekvere i deres værdikæde, men at efterspørgslen ikke er så kraftig i diverse brancher. Flere selskaber oplever afmatning, da kunderne lagerreducerer i stedet for at købe nye varer. Desuden udebliver den forventede styrke af den kinesiske genåbning. Prisstigninger på produkterne og stram omkostningsstyring går igen, hos de selskaber der har formået at beskytte deres marginer (en selskabsmargin betyder forskellen mellem selskabets indtægter og udgifter).

I denne regnskabssæson oplever vi, at enkelte porteføljeselskaber melder en anelse skuffende ud om fremtiden. Dette gælder også for teknologiselskaber, som forudser en afmatning i efterspørgslen – også på de billigere chips der bliver brugt i mere simple produkter.

For StockRate Invest er den samlede indtjeningsvækst for porteføljen på 5,18% og omsætningsvæksten på 7,88%. For SDG Invest er den samlede indtjeningsvækst for porteføljen på 7,9% og omsætningsvæksten på 4,5%.

Dette er dog ikke det endelige billede for porteføljen, da alle selskaber endnu ikke har aflagt regnskab (35 ud af 53 selskaber har aflagt regnskab for StockRate Invest og 49 ud af 58 for SDG Invest).

StockRate’s selskaber er robuste

Af nuværende regnskabssæson kan vi udlede, at vi har selskaber i vores aktieporteføljer, der er i ganske fin form relativt til det generelle marked, men også at der generelt tegnes et billede af forsigtighed fremadrettet. Det harmonerer fint med den makroøkonomiske situation, hvor fokus mest af alt er på, om vi kan få en blødere landing, eller om vi skal igennem en recession.

De fornuftige resultater vi indtil videre har set i porteføljeselskabernes regnskaber, bekræfter os i, at vores investeringsfilosofi fortsat skaber værdi til investorerne.

Hvis du har spørgsmål til din portefølje eller til situationen på markedet, så tøv endelig ikke med at kontakte os.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?