D. 15.04.21

Renteudsving påvirker obligationsmarkederne: StockRates obligationsstrategi viser sit værd

Ligesom aktiemarkederne har obligationsmarkederne også været udfordret af stigende renter i første kvartal 2021, og især obligationer med lang løbetid er ramt. StockRates obligationsstrategi viser sit værd og outperformer markedet.

I StockRate anbefaler vi altid vores investorer at investere langsigtet i aktiemarkedet med en tidshorisont på minimum 4 år. Samtidig anbefaler vi at investere en mindre del af formuen i obligationer til brug for likviditet og eventuelt som alternativ til at have penge stående i banken med negativ rente.

Denne strategi forudsætter, at vi investerer i relativt sikre obligationer, hvor rentefølsomheden og risikoen for konkurs er lav.

For at realisere ovenstående gunstige vilkår investerer StockRate i korte obligationer. Vores strategi tillader at investere i obligationer med løbetid op til 5 år, men i øjeblikket investerer vi kun med en gennemsnitlig løbetid på 1,7 år.

Når inflationsforventninger stiger og renten følger med, så er obligationer med længere løbetider behæftet med en ikke ubetydelig risiko. Det er netop, hvad vi har været vidne til i første kvartal 2021.

Kursdannelsen på korte obligationer er mere stabil, da man får pengene tilbage til kurs 100 inden for kort horisont. Lange obligationer er mere kursfølsomme end korte og har en højere renterisiko. StockRate investerer i korte obligationer for at beskytte vores investorers formuer.

StockRate outperformer benchmark

Afkast i obligationsforeningen for første kvartal 2021 blev 0,64 %, mens benchmark (iShares EUR Corporate Bonds 1-5 yrs) gav et afkast på -0,10 %. StockRate Obligationer outperformer benchmark med 0,74 %.

Vores obligationsstrategi viser sit værd og sikrer vores investorers formuer i obligationer i første kvartal 2021.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?