Af StockRates Kapitalforvaltning

  • Bankkollaps er forårsaget af dårlig bankdrift og manglende restriktioner for nichebanker

  • Bankkollaps synes at være et relativt begrænset problem og ikke begyndelsen på en ny finanskrise

  • Svært dilemma venter den amerikanske centralbank ift. rentestigninger

  • StockRate er kun investeret i én bank grundet vores kvalitetskriterier

Siden torsdag den 9. marts har aktie- og rentemarkederne været præget af kraftige udsving, hvilket har resulteret i fald på aktiemarkederne og skabt associationer til finanskrisen i 2008. To amerikanske banker er kollapset, og det har skræmt investorerne og skabt nervøsitet i forhold til banksektoren i både USA og Europa. Relevante myndigheder har trådt til, hvilket har skabt ro på de finansielle markeder. Økonomer mener ikke, at det er starten på en ny finanskrise, men rystelserne er tegn på, at vi befinder os i en periode med kraftige udsving. Grundet StockRates kvalitetskriterier er vi kun investeret i én bank. Vi følger naturligvis situationen tæt og anbefaler, at man som investor har fokus på sin langsigtede investeringshorisont.

Derfor er nogle banker i problemer

I sidste uge kollapsede de amerikanske banker Silicon Valley Bank (SVB) og Signature Bank. Det var det næst- og tredjestørste kollaps i amerikansk bankhistorie forårsaget af samme udfordring.

SVB er bank for mange tech-startups, som har sat penge ind på konti i SVB for at kunne betale udgifter og lønninger. Banken er derfor størst på indlån, og det er netop her, at problemet er opstået.

I USA skal bankerne have afdækket deres indlån med 100% likvide midler, så banken hurtigt kan skaffe penge i tilfælde af, at alle kunderne skulle ønske at trække penge ud. Dog har myndighederne for år tilbage åbnet op for, at nogle typer af banker ikke behøver at bruge kontantlignende placeringer, men kan også placere likvider i statsobligationer og de mest likvide virksomhedsobligationer. Derfor har SVB købt en masse statsobligationer med lang løbetid for at afdække sine indlån.

Men i det seneste år er renten rundt om i verden steget meget – og når renten stiger, så taber disse obligationer værdi. Bankens balance har desuden en størrelse, der gør, at de ikke er underlagt regler om stresstest på renterisiko, og har derfor kunnet undvige at afdække deres risiko.

Da tech-virksomhederne i løbet af 2022 begyndte at komme i modvind, får de større behov for kontanter og trækker deres likvider ud af SVB. Samtidig rygtedes det, at banken var i problemer, hvilket fik flere kunder til at trække penge ud af banken på samme tid. For at kunne imødekomme disse kunder, var banken nødsaget til at sælge ud af deres obligationer til en langt lavere kurs, end da de købte og dermed realisere tab for at kunne imødekomme kundernes udtræk.

De amerikanske myndigheder kom banken til undsætning og lukkede den midlertidigt ned. Bankens afdelinger er nu genåbnet under føderal kontrol, og indlånene bliver dækket af den amerikanske regering. Derudover er den britiske del af banken solgt til bankgiganten HSBC.

I går begyndte kriselamperne så også at blinke i Europa, da den gamle schweiziske investeringsbank Credit Suisses aktier satte bundrekord. I bankens regnskab i tirsdags kom det frem, at kunder i sidste kvartal har forladt banken i stor stil. Også myndighederne i Schweiz er kommet banken til undsætning.

Hvordan påvirker rystelserne StockRates kvalitetsinvesteringer?

I StockRate er vi naturligvis eksponeret mod det globale aktiemarked, som generelt er volatilt – og især i denne periode. Vi undgår derfor ikke, at vores afkast har været berørt af den seneste tids rystelser på de finansielle markeder.

Men vores direkte eksponering til banksektoren er minimal og relativ lav til benchmark. Grundet vores kvalitetskriterier investerer vi generelt ikke i banker, da de ofte er forbundet med en høj gearing. Vi foretrækker virksomheder med en høj finansiel styrke. Derfor er vores eksponering til den finansielle sektor i forsikring og kapitalforvaltning.

Vi ejer dog aktier i den amerikanske bank US Bancorp, som er den femte største bank i USA. Banken er underlagt regler om stresstest på renterisiko, og derfor er risikoen minimal for at de skulle komme ud i samme uvejr som SVB. Desuden har vi en høj risikospredning i porteføljen for netop at gardere os imod enkeltaktiers udsving.

Stop for rentestigninger?

Den amerikanske centralbank står lige nu i et stort dilemma. Rentestigningerne som skal tæmme inflationen har sendt rystelser igennem bankverden. Den amerikanske centralbank har rentemøde den 22. marts, og indtil nu har det været forventet, at de vil hæve renten. Men det bliver spændende at se, om de vælger at fortsætte denne kurs, eller om en konsekvens af de to bankkollapser bliver, at de sætter tempoet ned for rentestigningerne. På den ene side er det muligt, at de højere renter kan ramme nogle banker negativt, men på den anden side vil det også være problematisk for inflationen, hvis de vælger at afvige deres kurs.

Bankkollaps synes ikke at være starten på en ny finanskrise

Selvom nogle banker i øjeblikket er i problemer, er det ikke det fulde billede af banksektoren. SVB og Signature bank er nemlig niche banker og ikke underlagt de samme restriktioner og krav om stress-testing på deres renterisiko som de store banker. Problemerne som førte til kollapset, ser ud til at være isoleret til SVB og lignende banker, og vurderes ikke at være starten på en ny finanskrise.

Vores anbefaleringer fremadrettet

Men intet er mejslet i sten, når det gælder økonomiske forudsigelser. Udfordringerne kan hurtigt komme til at stå i kø, og derfor følger vi naturligvis situationen tæt.

I StockRate anbefaler vi, at man som investor har fokus på sin langsigtede investeringshorisont og ikke sælger ud af sine investeringer. StockRate er minimalt eksponeret mod banksektoren og vores unikke investeringsfilosofi vil tage dig godt igennem en periode med udsving. Vores selskaber har kapital til at stå imod med, når krisen kradser. De er gode til at holde deres indtjeningsevne og er finansielt stærke med solide opsparinger og stærke løbende pengestrømme. Egenskaber, som historisk har vist sig meget vigtige i tider med afmatning. Samtidig er deres offentliggjorte regnskaber rigtig positive.

Vi fortsætter derfor med at eksekvere ud fra vores strategi og er sikre på, at det vil bringe vores investorer godt ind i fremtiden.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?