Af StockRates Kapitalforvaltning

Tag et kig på de seneste regnskaber for fjerde kvartal 2023. De amerikanske selskaber har overrasket analytikerne positivt på både omsætnings- og indtjeningsvæksten. De europæiske selskaber overgår også forventningerne, men billedet er dog lidt mere nuanceret. StockRates aktieporteføljer fortsatte med at præstere godt i forhold til de generelle markeder. 

Regnskabssæsonen er så småt ved at være afsluttet for fjerde kvartal 2023.

De amerikanske selskaber har overrasket analytikerne positivt på både indtjenings- og omsætningsvæksten med henholdsvis 1,22% og 7,29%. De europæiske selskaber er ikke lige så langt i deres regnskabsaflæggelse. De europæiske selskaber oversteg analytikernes forventningerne en smule på til indtjenings- og omsætningsvæksten med henholdsvis 0,04% og 4,16%.

Ser vi på resultaterne fra USA og Europa, er der modsatrettede tendenser. Mens amerikanske S&P 500-selskaber opnåede en vækst på 3,85% i omsætning og 7,78% i indtjening, oplevede europæiske STOXX 600-selskaber en nedgang på henholdsvis -6,34% og -12,54%.

De amerikanske selskaber leverer en positiv omsætning- og indtjeningsvækst, hvorimod de europæiske regnskaber er mere udfordret, hvilket stemmer overens med væksten for den europæiske økonomi.

Fjerde kvartal 2023 Omsætningsvækst Indtjeningsvækst
USA (S&P 500) 3,85% 7,78%
Europa (STOXX 600) -6,34% -12,54%
StockRate Invest 4,47% 13,59%
SDG Invest 8,34% 19,62%

Positive regnskaber i StockRates selskaber

Når vi ser på tallene for regnskabssæsonen for fjerde kvartal 2023, præsterede selskaberne i StockRates aktieporteføljer generelt set fornuftigt i forhold til de overordnede markeder. StockRate Invest og SDG Invest præsterede solidt med vækst på henholdsvis 4,47% og 8,34% i omsætning og 13,59% og 19,62% i indtjening.

Selskabernes forventninger tegner dog samtidig et billede af forsigtighed med hensyn til fremtiden. Dette harmonerer godt med den nuværende makroøkonomiske situation, hvor fokus primært er rettet mod, om vi står over for en blød landing eller en potentielt forestående recession.

De fornuftige resultater, vi har set hidtil i regnskaberne for porteføljeselskaberne, bekræfter os i, at vores investeringsfilosofi fortsat skaber værdi for vores investorer.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?