Af StockRates Kapitalforvaltning

Månedens highlights

  • Aktieåret 2024 begynder rigtig fornuftigt med positive afkast.

  • SDG Invest og StockRate Invest outperformer deres benchmark i januar.

  • Investorer forventer rentenedsættelser fra både FED og ECB.

Januar måned har skudt aktieåret 2024 i gang med et brag og fortsætter dermed den positive stemning på aktiemarkederne, som 2023 afsluttede med. Særligt det japanske aktieindeks (NIKKEI225) og amerikanske aktieindeks (S&P500) har givet flotte afkast på henholdsvis 6,41% og 3,69% før omkostninger. Fokus for 2024 vil fortsat være på inflationens udvikling og renterne. Samtidig er et af de helt store samtaleemner, hvornår og hvor hurtigt vi ser de første rentesvækkelser fra henholdsvis FED og ECB.

Flotte afkast i januar

Januar har budt på positive afkast på stort set over hele linjen. Særligt det japanske aktieindeks (Nikkei 225) leverede et imponerende afkast på 6,41% før omkostninger. Den positive stemning, vi oplevede i slutningen af 2023, fortsætter i årets første måned, men rentespøgelset truer stadig, og centralbankerne giver udtryk for, at investorerne muligvis er for optimistiske i deres forventninger til rentenedsættelser.

Afkast Januar 2024
Ligevægtede verdensindeks 1,09%
Dow Jones Sustainability 2,72 %
USA (S&P 500) 3,69%
Europa (STOXX 600) 1,49%
Japan (NIKKEI 225) 6,41%
Danmark (OMX C25) 1,98%
StockRate Invest 2,06%
SDG Invest 2,97%

Afkast for StockRate Invest

Afkastet for januar i StockRate Invest Globale Aktier er 2,06% efter omkostninger. Foreningens benchmark, MSCI World Equal Weighted, gav et afkast på 1,09% før omkostninger. Dermed outperformer StockRate Invest sit benchmark med 0,96% (efter omkostninger).

StockRate Invest’s performance for januar måned er særligt trukket af sektoren IT, der giver et merafkast i forhold til benchmark med 1,50%, mens sektorerne Materialer, Kommunikation og Forbrugsvarer giver et merafkast i forhold til benchmark på mellem 0,10% – 0,35%.

Alle ovenstående afkast er pr. 31. januar 2024.

Afkast for SDG Invest

SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier har i januar leveret et afkast på 2,97% efter omkostninger. Foreningens benchmark, Dow Jones Sustainability World Composite Index, gav et afkast på 2,72% for januar før omkostninger.

SDG Invest outperformer i januar sit benchmark med 0,25%. Langt størstedelen af sektorerne har bidraget positivt, men de primære sektorer er Forbrugsvarer, Finans og Sundhed, der har bidraget til et merafkast i forhold til benchmark på mellem 0,20-0,40%.

Alle ovenstående afkast er pr. 31. januar 2024.

Inflationens udvikling i Europa og USA

Europa: Midt i januar kom inflationstallene fra Europa. Her observerede vi en lille stigning i den samlede inflation fra 2,40% til 2,90%. Dette er svarende til en ændring på 0,20% fra november til december. Dog så vi et fald i kerneinflationen, som landede på 3,40% i december i forhold til 3,60% i november måned (kerneinflationen måles ved at se på inflationen fratrukket energi- og fødevarer).

USA: De amerikanske inflationstal fra december måned blev også offentliggjort midt i januar. Her så vi ligeledes en lille stigning i den samlede inflation fra 3,10% i november til 3,40% i december. Kerneinflationen i USA landede på 3,90% for december og dermed ligeledes et lille fald fra 4,00% i november. Dette var en smule højere inflation end markedets forventninger på 3,20% samlet inflation og 3,80% kerneinflation.

Samlet set tegner disse inflations- og rentedata et billede af et marked, der nu retter blikket mod de første rentenedsættelser. Konsensus blandt investorer er, at renten vil falde i løbet af 2024. Der har dog været uenighed blandt investorer og centralbankerne om, hvornår og hvor meget renten skal sættes ned. De optimistiske investorer regner med rentenedsættelser i foråret, mens særligt ECB maner til ro og nævner mulige rentenedsættelser fra juni.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?