For mindre end 2 måneder siden sendte vi en artikel ud med overskriften ”Bevar roen”. Udviklingen på aktiemarkederne siden den 26. december viser, vigtigheden af ikke at sælge i panik.

En historisk positiv januar måned kom i forlængelse af en historisk dårlig december. Den seneste bølge af uro startede allerede primo oktober, udløst blandt andet af:

  • Den amerikanske centralbanks melding om 3 renteforhøjelser i 2019,
  • Eskalering af usikkerhedsfaktorerne i forbindelse med handelskrigen mellem Kina og USA
  • Brexit, Italien og andre EU interne problemstillinger.

Vendepunktet på uroen blev, da den amerikanske centralbank meldelte, at man holder øje med udviklingen, og vil justere rentepolitikken løbende – en blødere tone, end den der startede aktienedturen i begyndelsen af oktober. Handelskrigen mellem Kina og USA kom der ikke en løsning på, men med drypvise positive meldinger, sørger præsident Trump for at bidrage til optimismen og forventningerne til en aftale.

Usikkerhederne om Brexit er i dag større end nogensinde. Det paradoksale er, at det efterhånden er blevet så uoverskueligt, at det faktisk kan ende i no exit. Mulighederne på nuværende tidspunkt ser ud til at være et Brexit uden aftale, eller ingen exit.

Aktieinvestorerne

Som aktieinvestor har man været vidne til et stort cirkus. Vores bekymring var ikke selve den politiske uro, men hvilken påvirkning den ville have på virksomhederne, som vi investerer i.

De senere års globale økonomiske vækst forventes at fortsætte i 2019 – omend i lavere tempo. Virksomhederne fortsætter med at præstere godt og fremviser solide regnskaber.

Den gennemsnitlige indtjeningsvækst i det seneste kvartal i de selskaber, som StockRate investerer i, var på 9,6%. De fleste af selskaberne har levet op til forventningerne, både i forhold til deres resultater og i forhold til forventningerne til de fremtidige resultater. Et fåtal har nedjusteret fremtidige forventninger.

Tilbage er der de politiske usikkerhedsfaktorer, og den påvirkning disse kan have på erhvervslivet.

Volatiliteten vil fortsætte – de kortsigtede bevægelser kan ikke forudses

Vi har flere gange tidligere skrevet om computerhandel, og hvordan det har bidraget til stigende volatilitet på aktiemarkederne. Denne tendens er kun blevet forstærket under de senere måneders uro – det amerikanske marked har flere gange svinget mere end 4-5% på en dag. Et enkelt tweet fra Præsident Trump, eller en udtalelse fra den amerikanske centralbankchef Jerome Powell var nok til at skabe store bevægelser.

Volatiliteten på aktiemarkederne vil også fortsætte i fremtiden – som langsigtede investor skal man ikke være bekymret. Har man ikke en særlig evne til at forudse top og bund, skal man købe kvalitetsaktier og fastholde. At sælge den 2. oktober og købe den 24. december lige før lukketid ville have været en givtig handel. Sådan en handel vil dog kræve en vis portion held.

15,1% – det er afkastet i den globale aktieindeks siden den 26. december 2018. Afkastet i 2019 pr. 14. februar er på 10,2% efter alle omkostninger.

I vores rådgivning af investorerne lægger vi meget vægt på investeringens tidshorisont. I StockRate anbefaler vi ikke investering i aktier, hvis ikke midlerne har en tidshorisont på minimum 3-4 år. Kortsigtede investorer kan være heldige at investere den 24. december, og hurtigt score en gevinst på 15% (de færreste tør dog investere, når alverdens medier er fyldt med dommedagsteorier, og der er panik i markederne).

Har man derimod tid og råd til at forblive i sine investeringer, er man godt stillet. Vores beregninger viser, at alle investorer i StockRate, som har været investeret i mere end 2 år, har et positivt afkast. Og målt på enhver 7-årig periode, har alle investorerne fordoblet aktieformuen.

Rentemarkederne

Aktiekursstigningerne igennem de seneste år, herunder især de seneste måneder har ikke fået følgeskab af rentestigninger. Det typiske scenarie, hvor stigende aktiekurser og generel vækst resulterer i stigende renter, har ikke været gældende i denne omgang. Tvært imod – de lange renter er i dag historisk lave. Den 10-årige tyske rente er siden 1. januar 2018 faldet fra 0,70% til 0,10%.

Hovedårsagen til dette lidt atypiske scenarie er centralbankernes forsigtige udmeldinger om forventningerne til fremtidige renteforhøjelser.

De ultra lave renter har en stor betydning for investorerne. Obligationer kan ikke længere betragtes ud fra et afkastmæssigt hensyn, men bør kun ses som parkering af midler. Det gælder om at finde gode og solide obligationer, som kan give et afkast på 1-1,5% p.a., og dermed ikke tage risiko på den del af porteføljen. Afkastet skal komme fra aktieinvesteringerne.

14. februar 2019

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?