Stærk global vækst i andet kvartal

Den 8. juli 2021

Der er godt gang i den globale økonomi, hvor historiske hjælpepakker og – vaccinationsprogrammer for alvor har sat gang i privatforbruget. Stigende inflation skaber dog fortsat bekymringer, og investorer holder øje med centralbankernes håndtering heraf.

Privatforbruget som vækstmotor

Vi er lige nu vidner til høj global vækst hjulpet godt på vej af historiske hjælpepakker og udrulning af verdenshistoriens største vaccinationsprogram. Vaccinationerne er især vigtige for den økonomiske vækst, da de tillader samfund at åbne op. USA og euroområdet er godt i gang med at få befolkningerne vaccineret. Dog halter dele af emerging markets bagefter.

Privatforbruget er den vigtigste drivkraft bag væksten. I mange lande har forbrugerne en ekstra stor opsparing fra tiden med nedlukninger og restriktioner, som for alvor er skudt i gang i andet kvartal og forventes at blive omsat i forbrug i de kommende kvartaler. Det stigende forbrug løfter kraftigt efterspørgslen, hvilket vi blandt andet ser på selskabernes positive regnskabstal og efterspørgslen efter råvarer, hvor der er knaphed i forsyningskæderne, råvarepriserne er steget og manglen på containere har presset fragtpriserne op.

Under nedlukningerne har selskaberne naturligt skruet ned for produktionen og lagrene, og udbudssiden har derfor haft svært ved at følge med den stigende efterspørgsel efter genåbningerne. Det har skabt begyndende flaskehalse flere steder i økonomierne. Samtidig falder ledigheden forsat. I fx USA er der udpræget mangel på arbejdskraft, til trods for at arbejdsløsheden endnu ikke er tilbage i niveauet før corona-pandemien.

Det globale opsving sætter tydelige spor på aktiemarkederne, som har kvittereret med pæne kursstigninger i andet kvartal. Ses der på de europæiske og amerikanske selskaber, målt ved Stoxx Europe 600 og S&P500, er de steget med henholdsvis 7,3 pct. og 5 pct.

Inflationen lurer stadig

Hvis prisstigningerne, forårsaget af flaskehalse, ikke viser sig at være midlertidige, kan det medføre højere inflation og skabe uro på aktiemarkederne. I USA er inflationen steget kraftigt med ca. 5 pct. de seneste måneder, mens den er mere afdæmpet i euroområdet.

I midten af juni måned lagde den amerikanske centralbank, FED, an til at stramme pengepolitikken. De indikerede, muligheden for at udfase hjælpepakker og nedtrappe obligationsopkøb før tid, og at der kunne komme renteforhøjelser ulitimo 2023.

En vedvarende høj inflation er bekymrende for aktiemarkederne, fordi den via højere renter kan true aktiernes prisfastsættelse. Udsving i aktiemarkederne vil dog ske på en positiv baggrund i form af øget optimisme og vækst, og må derfor forventes at være midlertidige.

Omend COVID-19, med dets mutationer, stadig betragtes som en risikofaktor, er inflationen trådt i forgrunden, som den største risiko på længere sigt. Vi forventer øget udsving på aktiemarkederne, i takt med at renterne bevæger sig op og ned.

Afkast for kvartalet og året

StockRate Invest afsluttede andet kvartal med 6,71 pct. i afkast efter alle omkostninger og outperformer verdensmarkedet MSCI World, som  afsluttede på 6,64 pct. før alle omkostninger.

StockRate Invest indhenter noget af det tabte for første kvartal, og for året har StockRate tjent gode penge til sine investorer med et afkast efter alle omkostninger på 13,62 pct.

Mangler du det fulde

overblik over din økonomi?

Silvia-Sølvsteen-kapitalforvalter_StockRate_Personlig-formueforvalter_kontaktinfo

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:
2023-04-18T11:38:36+02:00