2022 har været en turbulent periode for aktie- og obligationsinvestorerne. Historisk store rentestigninger frem til midten af juni resulterede i store kurstab. Billedet ændrede sig dog i løbet af juni, hvor den primære bekymring ikke længere var inflationen, men en mulig recession kom i fokus. Det medførte rentefald og store stigninger på de globale aktiemarkeder. Alene i juli var afkastet i StockRates globale aktieportefølje 10,65 % efter alle omkostninger.

Stærkt arbejdsmarked

En recession er et udtryk for negativ BNP-vækst i mindst to kvartaler i træk. En recession kan være meget mild, den kan også være dyb og længerevarende.

Når markederne reagerer positivt de seneste to måneder på udviklingen i økonomien (særligt i USA) skyldes det, at markederne indregner en mild og kortvarig recession. Måske kan man endda helt undgå en recession.

Det er dog ikke afgørende, om BNP-væksten bliver -0,2 % eller 0,1 %. Vi kan konstatere, at vi befinder os i en periode med relativ høj inflation og lav forbrugertillid.

Til gengæld er arbejdsmarkedet i historisk god form, og forbrugerne har store opsparinger. Begge faktorer kan være medvirkende til, at man hurtigt kommer igennem en periode med forholdsvis lav vækst.

Virksomhederne

De seneste ugers aktiekursstigninger kan også i høj grad tilskrives selskabernes kvartalsregnskaber. Hverken resultater eller fremtidige forventninger var så slemme, som mange analytikere havde forventet. De negative forventninger har været medvirkende til de store udsving på markederne. Men i takt med regnskaberne tikkede ind, og frygten for en længerevarende inflation og en stagflation aftog, søgte investorerne tilbage til aktiemarkederne.

Særligt vækstaktierne har nydt godt af de faldende korte renter, som er konsekvens af troen på, at inflationen har toppet. De seneste dage er fokus dog igen rettet mod centralbankerne og behovet for renteforhøjelser. Igen er der frygt for, at centralbankerne vil være aggressive i deres renteforhøjelser, som vil ødelægge alt for meget af økonomien, for at få styr på inflationen. Og det skaber uro på aktiemarkederne – særligt hos vækstaktierne.

Store udsving

Dagspressen bringer dagligt artikler om aktiekursudviklingen, og hvad der venter forud. I en artikel advarer en ekspert om store kursfald forud, imens en anden ekspert i en anden artikel fremsætter den modsatte holdning.

Sandheden er, at den kommende tids aktiekursudvikling afhænger af de nøgletal, der løbende bliver publiceret. I urolige tider, som vi har oplevet i hele 2022, har aktiemarkedet tendens til at overreagere, både negativt og positivt. Derfor vil der forventeligt være store udsving, særligt hvis der kommer blandede nøgletal.

Flere faktorer vil have afgørende betydning for aktiekursudviklingen på kort sigt:

  • Har inflationen toppet, og vil det medføre, at centralbankerne er mindre aggressive med renteforhøjelserne?
  • Kan virksomhederne fortsat levere gode regnskaber og ikke overraske med negative nedjusteringer?

De to ovenfor nævnte forhold er i fokus i den kommende tid. Men der er flere andre faktorer, der har betydning for udviklingen på aktiemarkedet.

Når man forudser den kortsigtede udvikling på aktiemarkedet, så har man en forventning til udviklingen på ovenstående forhold samt andre relevante forhold (krig, politik, vejr, mv.), som tilsammen påvirker markederne. Nogen regner sig frem til, at der kommer store kursfald, andre regner sig frem til, at det udvikler sig til en aktiefest.

I vores tidligere nyhedsbreve har vi beskrevet, hvordan centralbanker og regeringer i hele verden har taget fejl af udviklingen i økonomienerne igennem de seneste år. Men når der er eksperter, der forudser at inflationen har toppet, og andre forudser den vil stige igen, så vil der naturligvis altid være nogen der får ret.

Som investor kan man ikke basere sin investeringsstrategi på nyhedsstrømmen. De sidste fem år har der været en lang række eksperter, der har advaret om aktienedtur. Den kom så i 2022, men i den mellemliggende periode har aktiemarkederne nået at stige med over 70 %.

Og de investorer der har investeret i kvalitetsaktier og vedligeholdt en portefølje af globale kvalitetsaktier, har mere end firedoblet formuen i de seneste 15 år. Til trods for finanskrise i 2008, gældskrise i EU, Corona, handelskrig mellem USA og Kina, Krig i Europa, Brexit og mange andre større begivenheder.

Er man day-trader, og handler man kortsigtet i aktiemarkedet, kan man prøve at drage nytte af de store bevægelser, der er i øjeblikket.

For en investor med en langsigtet investeringsstrategi handler det om at have en investeringsstrategi, der er baseret på ens økonomiske forhold – en skræddersyet strategi tilpasset den enkeltes behov og ønsker.

Vi gør det muligt for dig at opnå attraktive afkast på baggrund af investering i bæredygtige selskaber. Med udgangspunkt i vores investeringsfilosofi, StockRate-modellen, identificerer vi verdens økonomisk stærkeste selskaber. Dernæst screener vi dem i henhold til bæredygtighed, og resultatet er globale selskaber, der er gode til at tjene penge og samtidig agere bæredygtigt.

Tigran Dinons, Kundechef

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?