Af StockRates Kapitalforvaltning

Månedens højdepunkter

  • Aktieinvestorerne blev belønnet med flotte afkast i februar: StockRates aktieporteføljer outperformer benchmark

  • Især stærke selskabsregnskaber og teknologiaktier drev aktiemarkederne

  • Kampen mod inflation er fortsat et omdrejningspunkt

Februar måned fortsatte, hvor januar måned slap med masser af medvind til aktiekurserne. Vores aktieporteføljer StockRate Invest og  SDG Invest leverede afkast på over 4,50% for måneden. Investorernes optimisme blev understøttet af stærke amerikanske økonomiske data, imponerende regnskabsresultater og teknologiaktier.

Markedsudviklingen i februar

I februar måned oplevede aktiemarkederne en fortsat positiv udvikling, hvor særligt de amerikanske aktier trak frem og leverede et imponerende afkast på 5,82% før omkostninger (målt på S&P 500). Denne opadgående trend blev drevet af robuste nøgletal fra den amerikanske økonomi samt imponerende regnskabsresultater fra en række selskaber. Teknologiaktierne, der især var i fokus, spillede en betydelig rolle i den positive udvikling og bidrog til at drive markedet fremad.

Den positive stemning var at finde på samtlige globale aktiemarkeder, særligt i Japan, hvor det japanske aktieindeks (Nikkei 225) leverede et afkast på 5,86% før omkostninger. Vender vi blikket mod Europa, så var stemningen ligeledes god, dog mere afdæmpet end i USA og Japan. Det europæiske aktieindeks (STOXX 600) leverede et afkast på 2%.

Der har også været markante stigninger i de kinesiske aktiekurser, her gav det kinesiske aktieindeks (CSI200) et afkast på 9,55% i februar måned. Årsagen til denne positive udvikling i Kina skyldes støtteopkøb på aktiemarkedet samt en mere kraftig sænkning af 5-års renterne for boligfinansiering end forventet. Alle tiltag pga. udfordringen med den kinesiske ejendomssektor.

Alle afkast er før omkostninger.

Afkast Februar 2024
Ligevægtet verdensindekset (M2WOEW) 2,37% 3,49%
Dow Jones Sustainability World Composite Index 2,32% 5,10%
USA (S&P 500) 5,82% 9,72%
Europa (STOXX 600) 2,00% 3,52%
Kina (CSI 300) 9,55% 3,70%
Japan (NIKKEI 225) 5,86% 12,65%
Danmark (OMX C25) 2,18% 4,20%
StockRate Invest 4,58% 6,73%
SDG Invest 4,98% 8,13%

Afkast og drivere for StockRate Invest

Afkastet for februar måned i StockRate Invest Globale Aktier er 4,58% efter omkostninger. Foreningens benchmark MSCI World Equal Weighted gav et afkast på 2,37% før omkostninger. Dermed outperformer StockRate Invest sit benchmark med 2,21% efter omkostninger.

Foreningens performance for februar måned er trukket af samtlige sektorer. De bedst performende sektor er Sundhed og Stabilt Forbrug, som begge leverer et merafkast i forhold til benchmark på 0,66%. Derudover har sektorerne IT og Cyklisk Forbrug ligeledes klaret sig ganske fornuftigt gennem februar måned.

Ser vi på årets to første måneder har StockRate Invest leveret et afkast på 6,73% efter omkostninger, hvor dens benchmark har givet 3,49% før omkostninger. Dette svarer til et outperformance på 3,24% efter omkostninger. Denne flotte outperformance er særligt trukket af IT-sektoren, hvor foreningen skaber et merafkast på 1,58% i forhold til benchmark.

Foreningens frontløbere i 2024 er bl.a. IT-selskaberne Arista Networks og ASML Holding, der har givet et afkast på henholdsvis 20,72% og 27,91% i 2024. Derudover er Sprouts Farmers Market særligt i øjenfaldende, da denne har leveret et afkast på 32,95% i 2024.

Alle ovenstående afkast er pr. 29. februar 2023.

Afkast og drivere for StockRate Invest

SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier har i februar leveret et afkast på 4,98% og på 8,13% for årets to første måneder (efter omkostninger). Foreningens benchmark Dow Jones Sustainability World Composite Index gav et afkast på 2,32% for februar og på 5,10% for året (før omkostninger).

SDG Invest outperformer i februar måned sit benchmark med 2,67%. Her er det langt størstedelen af sektorerne, som har bidraget positivt til afkastet. Men særligt Industrisektoren er i øjenfaldende, hvor der skabes et merafkast i forhold til benchmark på 1,25%, trukket op af blandt andet Waste Management og Trelleborg. Derudover har IT-sektoren leveret et merafkast på 0,94%, som i høj grad skyldes Nvidia, der har leveret et afkast på 29,17% i februar måned.

For årets to første måneder er det særligt IT og Sundhed, som spiller en afgørende rolle for foreningens outperformance i forhold til dens benchmark. Samtidig ser vi positivt bidrag til afkastet fra samtlige sektorer, der bidrager til en samlet outperformance på 3,03% i 2024.

Alle ovenstående afkast er pr. 29. februar 2023.

Inflationens udvikling i Europa og USA

USA: I februar forblev kampen mod inflationen det centrale fokus i den overordnede makroøkonomiske udvikling. Måneden startede med imponerende stærke tal fra det amerikanske arbejdsmarked, men samtidig blev der observeret en tendens til en lønvækst, der forsat var for høj og oversteg forventningerne. Denne udvikling blev yderligere bekræftet af en temperaturmåling af den amerikanske produktions- og servicesektor.

De amerikanske inflationstal fra januar måned landende midt i februar. Her så vi et faldt i den samlede inflation fra 3,4% til 3,1% i januar måned. Kerneinflationen i USA rykkede sig ikke fra december til januar, og forblev derved på 3,9% for januar. Dette var højere end markedets forventningen på 3,7% (kerneinflationen måles ved at se på inflationen minus energi- og fødevare).

Forud for inflationstallene var der indregnet relativt store forventninger til rentenedsættelser. Investorerne forventede omkring fire rentenedsættelser, hvor den første var forventet til juni. Der var også en rimelig sandsynlighed for en femte rentenedsættelse i 2024 før offentliggørelsen af ​​inflationstallene. Men efter udgivelsen er muligheden for en femte rentenedsættelse nu fuldstændig sløjfet. Investorerne tror dog stadig på fire rentenedsættelser alt i alt for 2024.

Europa: Den sidste dag i februar måned kom inflationstallene fra Europa. Her så vi et fald i den samlede inflation i Europa fra 2,8% til 2,6%. Det var en knivspids mere end de 2,5 % markedet havde forventet. Samtidig så vi et fald i kerneinflationen, som landede på 3,1% i februar i forhold til 3,3% i januar måned.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?