Af StockRates Kapitalforvaltning

Kvartalets highlights

  • En af de stærkeste måneder siden finanskrisen

  • Faldende inflation i både USA og Europa

  • StockRates aktieporteføljer outperformer i november

  • God afslutning på regnskabssæsonen

November måned markerede en betydelig drejning på aktiemarkederne efter fire måneder med fald og negativ stemning. Måneden har været præget af et stærkt aktiecomback, og ligger højt på listen over de bedste aktiemåneder siden finanskrisen. StockRates aktieporteføljer har klaret sig rigtig godt. StockRate Invest lukkede november med et afkast på 7,54% og SDG Invest med et afkast på 7,07% (begge efter omkostninger). En afgørende faktor for udviklingen har være de markante fald i renterne. 

Inflationens udvikling i Europa og USA

Europa: Den sidste dag i november måned kom inflationstallene fra Europa. Her så vi et fald i den samlede inflation i Europa fra 2,9% til 2,4%, hvilket svarer til en ændring på 0,6% fra oktober til november. Samtidig så vi et fald i kerneinflationen, som landede på 3,6% i november i forhold til 4,2% i oktober måned (kerneinflationen måles ved at se på inflationen minus energi- og fødevare).

USA: De amerikanske inflationstal fra oktober måned landede midt i november. Her så vi et faldt i den samlede inflation fra 3,7% til 3,2% i oktober måned. Kerneinflationen i USA landede på 4,0% i oktober, hvilket var en anelse lavere end markedets forventning.

Samlet set tegner inflations- og rentetallene et billede af et marked, der nu ser mindre sandsynlighed for yderligere rentestigninger fra den europæiske og amerikanske centralbank. Det understøtter ideen om, at rentetoppen måske allerede er nået, men at den stramme pengepolitik ventes at fortsætte for at stabilisere arbejdsmarkedet.

Markedets forventninger om kommende renteforhøjelser er nu minimale, hvilket afspejler den generelle stemning om en mindre aggressiv pengepolitik og løftede aktiekurser for måneden.

Flotte afkast i november

November har budt på positive afkast på stort set over hele linjen. Særligt det japanske aktiemarked og det ligevægtede verdensindeks har leveret flotte afkast på 7,19% og 7,61% (begge før omkostninger), mens det amerikanske aktieindeks S&P500 stadig ligger i toppen for året med et afkast på 19,12% (før omkostninger). Vender vi blikket mod Europa, så har det europæiske aktieindeks STOXX600 givet et afkast på 6,54% (før omkostninger) i november.

Afkast November 2023 ÅTD (30.11.23)
Ligevægtet verdensindekst 7,19% 8,41%
Dow Jones Sustainability 6,08% 15,58%
USA (S&P 500) 5,87% 19,12%
Europa (STOXX 600) 6,54% 12,62%
Japan 7,61% 14,07%
Danmark (OMX C25) 6,69% 4,89%
StockRate Invest 7,54% 12,05%
SDG Invest 7,07% 12,22%

Afkast for StockRate Invest er særligt trukket af Sundhed, Finans og Forbrugsvarer

Afkastet for november måned i StockRate Invest Globale Aktier er 7,54% efter omkostninger. Foreningens benchmark MSCI World Equal Weighted gav et afkast på 7,19% før omkostninger. Dermed outperformer StockRate Invest sit benchmark med 0,35% efter omkostninger.

StockRate Invests performance for november måned er særligt trukket af sektorerne Sundhed, Finans og Forbrugsvarer, der alle har klaret sig flot igennem regnskabssæsonen og indeholder solide selskaber i vores portefølje. Merafkastet i forhold til benchmark er på mellem 0,4-0,5%.

For hele året har StockRate Invest leveret et afkast på 12,05% efter omkostninger, hvor dens benchmark har givet 8,41% før omkostninger. Det svarer til et outperformance på 3,65% efter omkostninger.

Alle ovenstående afkast er pr. 30. november 2023.

Afkast for SDG Invest

SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier har i november leveret et afkast på 7,07% og på 12,22% for hele 2023 (efter omkostninger). Foreningens benchmark Dow Jones Sustainability World Composite Index gav et afkast på 6,08% for november og på 15,58% for året (før omkostninger).

SDG Invest outperformer i november måned sit benchmark med 0,98%. Langt størstedelen af sektorerne har bidraget positivt, men de primære sektorer er Industri, Materialer og Sundhed, der har et merafkast i forhold til benchmark på mellem 0,6-1,6%.

Alle ovenstående afkast er pr. 30. november 202

Regnskabssæsonens afslutning

Regnskabssæsonenen for tredje kvartal er afsluttet og har været præget af et miljø med betydelige negative forventninger til selskaberne. De amerikanske selskaber har overrasket analytikerne positivt på både indtjenings- og omsætningsvæksten med henholdsvis 7,68% og 0,95%.

Modsat viser de europæiske regnskaber tegn på, at selskaberne er udfordret, hvilket stemmer overens med væksten for den europæiske økonomi. De europæiske selskaber skuffede forventningerne til indtjenings- og omsætningsvæksten med henholdsvis -6,73% og -2,77%.

Positive regnskaber i StockRates selskaber

Tredje kvartal – regnskabssæson Omsætningsvækst Indtjeningsvækst
USA (S&P 500) 1,85% 4,50%
Europa (STOXX 600) -7,11% -14,72%
StockRate Invest 4,27% 12,21%
SDG Invest 5,09% 19,15%

Når vi ser på tallene for regnskabssæsonen, præsterede selskaberne i StockRates aktieporteføljer fornuftigt i forhold til de overordnede markeder. Vores selskaber tegner dog samtidig et billede af forsigtighed med hensyn til fremtiden. Det harmonerer godt med den nuværende makroøkonomiske situation, hvor fokus primært er rettet mod, om vi står over for en blød landing eller en potentielt forestående recession. De fornuftige resultater, vi har set hidtil i regnskaberne for porteføljeselskaberne, bekræfter os i, at vores investeringsfilosofi fortsat skaber værdi for vores investorer.

Hvis du har spørgsmål til din portefølje eller til markedssituationen, er du meget velkommen til at kontakte os.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller investeringsrådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate anbefaler altid, at der søges rådgivning forinden handel med værdipapirer, StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk .

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?