I starten af året var der blandt analytikere og økonomer bred enighed om, at 2020 vil være et relativt stille år. Fokus var især rettet mod præsidentvalget i USA og den amerikansk-kinesiske handelskrig. Der var en forventning om vækst stort set i hele verden. 

Desværre havde 2020 en grim overraskelse for hele verden. I dag fylder coronavirussen det meste. Det er ikke alene de finansielle markeder der er påvirket, men også livet generelt for den enkelte. Det er en usædvanlig situation, vi står i.      

Aktiemarkederne har været hårdt ramt siden medio februar. Der har været udsving, som ikke er set tidligere. Markederne kan stige og falde med op til 12 % på bare en enkel handelsdag – det er ekstraordinært.

Det globale index MSCI World er nede med -21,99 % ÅTD (pr. 25.03.2020). Til sammenligning har StockRate Invest klaret sig 3,18 % bedre end markedet i samme periode. Afkast ÅTD i Investeringsforeningen StockRate Invest Gloable Aktier er -18,81 %.

Vi forventer, at markederne med tiden stabiliserer sig. Men der vil forsat være usikkerhed på den kortere bane og volatiliteten på markederne må forventes at forsætte. Regeringer og centralbanker fra hele verden iværksætter i øjeblikket omfattende tiltag for at understøtte økonomien og de trængte virksomheder. USA og Europa arbejder ihærdigt på at inddæmme COVID-19, og i løbet af de næste uger vil omfanget af skaderne være tydeligere. Vi kan konstatere, at epicentret i Kina, Hubei provinsen, er ved at vende tilbage til normalen. 

Det styrker vores forventning om, at genopretningen kan starte i andet halvår 2020.

Vi anbefaler, at man som langsigtet investor fastholder aktieinvesteringerne.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?