Af StockRates Kapitalforvaltning

Regnskabssæsonen har fyldt meget i april måned, hvilket har ført til udsving på de globale finansmarkeder. Overordnet set var der relativ positiv stemning på aktiemarkederne, men luften røg lidt ud af ballonen i slutningen af måneden, hvor frygten for endnu et bankkrak begyndte at fylde igen. Læs mere om markedets udvikling og status på regnskabssæsonen for selskaberne i Europa, USA og aktiefondene i StockRate. 

Markedsudvikling for april

Risikoappetitten på aktiemarkederne vendte tilbage i april måned efter nervøsitet og bekymring om bankuro, som udspillede sig i marts. Selvom bankuroen var mere i baggrunden i april måned, så begynder bankerne alligevel at stramme kreditvilkår yderligere for husholdningerne og virksomhederne. Stramningen af kreditskruen understøtter centralbankernes kamp mod inflationen, da det ligeledes nedsætter aktiviteten i økonomien. Dette åbner samtidig op for usikkerheden omkring afmatningens omfang.

Regnskabssæsonen har fyldt meget i april måned, hvilket har ført til udsving på de globale markeder. Overordnet set var der relativ positiv stemning på aktiemarkederne, men luften røg lidt ud af ballonen i slutningen af måneden, hvor frygten for endnu et bankkrak begyndte at fylde mere igen. Det blev til virkelighed 1. maj, hvor det blev meldt ud af, at First Republic Bank krakkede og blev solgt til storbanken J.P. Morgan Chase.

Overordnet set har de globale aktiemarkeder, herunder verdensaktieindekset MSCI World, leveret et positivt afkast på 0,39% i april måned og 6,91% år-til-dato. Både det amerikanske og europæiske marked følger trop med den positive udvikling, hvor det største amerikanske aktieindeks S&P500 steg med 0,15% i april og har leveret 6,25% i afkast år-til-dato. Det europæiske Euro Stoxx 600 aktieindeks oplevede betydeligt mere medvind i aktiekurserne og leverede et afkast på 2,69% i april måned og 11,69% år-til-dato. Alle ovenstående afkast er målt i danske kroner og er pr. 28.04.23.

Status på regnskabssæsonen for selskaberne i Europa og USA

Det store tema for denne regnskabssæson er forsat, hvordan selskaberne håndterer inflationspresset. Vi ser tegn på, at selskaberne kommer ud bedre end ventet i både Europa og USA. De overordnede tendenser viser, at der fortsat er gang i selskabernes salg, men de stigende omkostninger begynder at hale ind, og det påvirker selskabernes marginer i den negative retning. En selskabsmargin betyder forskellen mellem selskabets indtægter og udgifter.

USA – I USA har ca. 85% af selskaberne aflagt regnskab, hvor størstedelen kommer med positivt overraskende resultater. Samlet set er omsætningsvæksten på 4,41% og indtjeningsvæksten er på -3,27% for kvartalet. Markedet havde indpriset et større fald i indtjeningsniveauet hos selskaberne, hvilket er derfor at selskaberne kan overraske markedet positivt på trods af den negative vækst i kvartalet. De bedst performende sektorer i kvartalet er industri og diskretionært forbrug, og de dårligst performende sektorer er materialer og teknologi.

Europa – I Europa har 60% af selskaberne aflagt regnskab, hvor vi ser et mere generelt positivt billede end i USA. Her leverer 65% af selskaberne positivt overraskende resultater. Omsætningsvæksten for de europæiske selskaber er på 5,67% og indtjeningsvæksten er på 17,52% – indtil videre for kvartalet. Den positive vækst i Europa skyldes særligt finanssektoren, herunder de europæiske banker, som har leveret stærke resultater. Årsagen til de stærke resultater er, at de høje renteniveauer medvirker til, at bankerne nyder godt af de højere renteindtægter som medfølger.

Hvordan klarer selskaberne sig i StockRate Invest og SDG Invest?

StockRate Invest: Størstedelen af selskaberne i Investeringsforeningen StockRate Invest har aflagt regnskab for indeværende regnskabssæson. Overordnet set overrasker ca. 61% af selskaberne positivt på salget, og ca. 85% af selskaberne positivt på indtjeningen. Porteføljen viser samlet set en omsætningsvækst på 6,86% og en indtjeningsvækst på 2,72% for kvartalet.

Omsætning- og indtjeningsvæksten er særligt drevet af sektorerne stabilt forbrug og sundhed. Dette gælder eksempelvis selskabet Pepsi Co, der fortsat viser en stærk pricing power, hvor de succesfuldt formår at overføre prisstigninger på blandt andet sukker og korn til forbrugerne. Eksempler på selskaber i sundhedssektoren er Novo Nordisk og United Healthgroup, der ligeledes har leveret flotte resultater målt på både omsætning og indtjeningen.

Porteføljen har, på trods af sin høje allokering til amerikanske aktier, formået at skabe en højere indtjeningsvækst sammenlignet med det brede amerikanske aktieindeks.

SDG Invest: Størstedelen af selskaberne i foreningen har aflagt regnskab for indeværende regnskabssæson. Overordnet set overrasker ca. 74% af selskaberne positivt på salget, og ca. 87% af selskaberne positivt på indtjeningen. Porteføljen viser samlet set en omsætningsvækst på 4,53% og en indtjeningsvækst på -2,60% for kvartalet.

Omsætningsvæksten i SDG Invest er særligt drevet af sektorerne stabilt forbrug og industri. Igen er et godt eksempel Pepsi Co, som også er med i SDG Invest porteføljen. Et andet eksempel er industriselskabet Assa Abloy, der har oplevet en stærk organisk salgsvækst, hvilket også afspejles i deres indtjening.

Vi anser det foreløbige resultat for den nuværende regnskabssæson i både StockRate Invest og SDG Invest som stærke, og vi bliver endnu en gang bekræftet i, at det er selskaber, vi gerne vil være medejere af.

Forventninger til aktiemarkederne

Ser vi fremadrettet, så forventes der forsat udsving på aktiemarkederne forbundet med, hvordan afmatningen af økonomierne udspiller sig og centralbankernes retorik. Vores udvælgelsesmodel sikrer, at vores selskaber er finansielt stærke med solide opsparinger og stærke løbende pengestrømme, hvilket ligeledes afspejles i indeværende regnskabssæson. De har derfor kapital at stå imod med, når krisen kradser. Dette er egenskaber, som historisk har vist sig meget vigtige i tider med afmatning. Vi fortsætter derfor med at eksekvere ud fra vores strategi og er sikre på, at det vil bringe vores investorer godt ind i fremtiden.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk .

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?