Af StockRates Kapitalforvaltning

  • Februar måned startede ud med kraftige stigninger efterfulgt af lavere aktiekurser.

  • Verdensøkonomien er robust, og væksten understøttes blandt andet af opsparinger, afblæst energikrise og genåbningen i Kina.

  • Inflationen har svært ved at falde, hvilket kalder på handling fra centralbankernes side. Dog slår renteforhøjelser traditionelt igennem på vækst og inflation med forsinkelse.

  • Investeringsforeningen StockRate Invest har pr. den 07.03.23 givet et godt afkast på 5,46% efter omkostninger.

I denne måned er det et år siden, at den amerikanske centralbank begyndte at hæve renten fra et historisk lavt niveau for at påvirke inflationen. Alligevel bliver den ved med at overraske – senest med de spritnye inflationstal for Euro-zonen. Læs meget mere herom, når vi gør status på Investeringsforeningen StockRate Invest, aktiemarkederne og den globale økonomi for februar og til dags dato.

Stigende vækst og inflation påvirker aktiemarkederne

Februar begyndte, hvor januar slap – med stigende aktiekurser, på grund af indikationer på stigning i væksten, samtidig med tegn på faldende inflation. Et scenarie der indikerede, at renteforhøjelserne havde haft en effekt uden at sætte verdensøkonomien i bakgear. Indtil for nylig har der derfor været en udbredt forventning blandt investorer, at centralbankerne ville gå mindre aggressivt til værks med nye renteforhøjelser i 2023.

Men den positive stemning varede ikke måneden ud. De lavere aktiekurser fra midten af februar skyldes, at det tilsyneladende går bedre med væksten men dårligere med inflationen. I USA viser nye tal, at FED’s foretrukne mål for inflationen uventet steg i januar, og i Europa steg kerneinflationen i februar til et rekordhøjt 5,6%. Begge steder er problemet især serviceydelserne, der stiger på grund af de stigende energi- og fødevarepriser.

Derfor ser vi også, at både de korte og lange renter igen har taget et nøk op i forventning om, at centralbankerne vil hæve renterne endnu og holde dem på et højere niveau i længere tid. For vækst kombineret med stigende inflation indikerer, at centralbankerne stadig har masser af arbejde foran sig, før målet om prisstabilitet på 2% er nået.

Recessionsfrygten er også på retur, da forbrugerne ser ud til at være vedholdende på trods af en reallønsnedgang. Alt i alt er det gået bedre globalt med væksten og dårligere med inflationen i februar og til dags dato.

StockRate leverer godt afkast

De stigende renter og den stigende inflation har haft sin indvirkning på aktiemarkederne. Ser vi overordnet på de globale aktiemarkeder, så har verdensaktieindekset MSCI World leveret et afkast på 7,9%, da det toppede den 15.02.23. I samme periode leverede det største amerikanske aktieindeks S&P500 et afkast på 9%, og det europæiske Euro Stoxx 600 et afkast på 9,8%.  For den 07.03.23 har MSCI World leveret et lavere afkast på 5,70%, S&P500 et afkast på 5,64% og Euro Stoxx 600 et afkast på 8,82%. Alle afkast er målt i danske kroner.

Ser vi på Investeringsforeningen StockRate Invest, har vi pr. den 07.03.23 leveret et godt afkast på 5,46% efter omkostninger. Benchmark har i samme periode leveret et afkast på 5,70% før omkostninger, og vi underperformer med 0,24%. Den lille forskel på afkastet i MSCI World og StockRate Invest kan i høj grad tilskrives, at vi ikke investerer i banker grundet vores kvalitetskriterier.

En verdensøkonomi i fremgang: hvor hurtigt slår højere renter igennem i samfundet?

Den seneste tid har der været vækstsignaler i både Euro-zonen, Kina og USA – men årsagerne er vidt forskellige.

I Euro-zonen er energikrisen gledet i baggrunden hurtigere end forventet med opbygningen af store naturgaslagre og kraftige prisfald. Det har fjernet risikoen for energirationering og reducerer virksomhedernes omkostninger. Desuden melder de kinesiske statslige og private virksomheder om pæn fremgang i februar efter det kinesiske nytår og som følge af genåbningen i december. Sidstnævnte understøtter også forbedringen i de globale flaskehalse. Og i USA har der været stærkere end forventet vækst i 4. kvartal og januar, hvor forbrugerne samtidig har øget forbruget mere end ventet.

”Den stærkere end forventet vækst indikerer, at verdensøkonomien er robust og modstandsdygtig. Det kan blandt andet hænge sammen med inflationshjælpen samt den opsparing husholdningerne akkumulerede under corona-lock-down og være en forklaring på, hvorfor centralbankernes rentestigninger ikke har virket efter hensigten – endnu.”

– Kapitalforvaltningchef, Allan Andreasen

Høj inflation er et symptom på en økonomi, som ikke er i balance. Men samtidig indikerer den stigende vækst, at verdensøkonomien er robust og modstandsdygtig. Det kan blandt andet hænge sammen med inflationshjælpen samt den opsparing husholdningerne akkumulerede under corona-lock-down og være en forklaring på, hvorfor centralbankernes rentestigninger ikke har virket efter hensigten – endnu.

For hvor hurtigt slår rentestigninger igennem i samfundet? I denne måned er det kun ét år siden, at den amerikanske centralbank hævede renten for første gang med sølle 0,25 procentpoint fra omtrent nul. Der er konsensus blandt økonomer om, at rentestigninger kan tage alt mellem 9-24 måneder, før de slår igennem og færre penge er i omløb, og højere renter og strammere kreditgivning i bankerne slår fuldt igennem på aktiviteten i samfundet. Måske derfor trækker den seneste tids positive udsigter for verdensøkonomien bare pinen ud.

Det bliver ofte værre, før det bliver bedre: højere renter i længere tid?

Vi står i en tid, hvor mange strukturelle ændringer vil påvirke verdensøkonomien i fremtiden. Som eksempler kan nævnes klimaforandringer, en aldrende befolkning, geopolitiske spændinger og ikke mindst en ændret finanspolitik blandt andet på grund af inflationen.

Af ovennævnte risikofaktorer er inflationen stadig den centrale, og derfor renterne som investorerne hele tiden er på jagt efter at kunne forudsige: Går renterne op eller ned? Hvornår topper renter? Og hvor længe forventes centralbankernes styringsrente at forblive på et højt niveau?

Positive forventninger til fremtiden – med bump på vejen

I StockRate er vi forventningsfulde til fremtiden. Vi står i en situation, hvor vi kunne være på vej tilbage fra flere års pengepolitisk eksperiment med 0-renter – tilmed minus renter – og i stedet henimod en normalisering af rentepolitikken, og hvor forbrugsmønstrene igen er balancerede.

Samtidig vil verden og virksomhedernes indtjening på den lange bane nyde godt af de store investeringer i den grønne omstilling, forsvar og deglobalisering i form af hjemtagning af produktion.

”Vores virksomheder er gode til at holde deres indtjeningsevne og er finansielt stærke med solide opsparinger og stærke løbende pengestrømme. Egenskaber, som historisk har vist sig meget vigtige i tider med afmatning.”

– Kapitalforvaltningschef, Allan Andreassen

Men vi er også indstillet på flere bump på vejen, og her sikrer vores investeringsfilosofi, at vores selskaber har kapital til at stå imod med, når krisen kradser. De er gode til at holde deres indtjeningsevne og er finansielt stærke med solide opsparinger og stærke løbende pengestrømme. Egenskaber, som historisk har vist sig meget vigtige i tider med afmatning. Vi fortsætter derfor med at eksekvere ud fra vores strategi og er sikre på, at det vil bringe vores investorer godt ind i fremtiden.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?