I marts måned 2021 trådte EU’s disclosureforordning i kraft. Lovgivningen er den første, der stiller krav til finansielle selskabers arbejde med bæredygtighed. I StockRate har vi altid lagt vægt på, at selskaberne opfører sig ordentligt, og vi har siden 2018 givet vores investorer mulighed for at få attraktive afkast ved at investere bæredygtigt.

Hvad er formålet med de nye EU-krav?

Formålet med disclosureordningen er, at den finansielle sektor skal bidrage aktivt til den grønne og bæredygtige omstilling ved at ansvarliggøre og aktivere sektoren overfor slutinvestor. Herved tilskyndes kapitalflytning til de bæredygtige investeringer ligesom den finansielle rådgivning skal afdække investors profil og ønsker ift. bæredygtighed og klima.

Konkret betyder disclosureforordningen, at formueforvaltere skal rapportere på, hvordan de integrerer bæredygtighedsrisici, hvorvidt investeringsbeslutninger tager hensyn til negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer og om de afviger fra bæredygtighedsrelaterede oplysninger for bæredygtige investeringsprodukter.

Supplement til StockRate-modellen

Hos StockRate har vi altid lagt vægt på, at selskaberne vi investerer i opfører sig ordentligt og agerer ansvarligt. Vi har siden 2018 arbejdet med bæredygtighed ud fra FN’s 17 Verdensmål i investeringsforeningen SDG Invest og senest i 2018 er vi også begyndt at arbejde med ESG som bæredygtig screeningsmetode i investeringsforeningen StockRate Invest.

Når vi udvælger selskaber, er fundamentet grundlæggende vores investeringsfilosofi StockRate-modellen. Herigennem identificerer vi verdens økonomisk stærkeste selskaber, der er rigtig gode til at tjene penge. Dernæst bruger vi ESG-screening til bl.a. at sortere de største syndere fra og identificere selskabernes arbejde med bæredygtighed.

En mulig nedsivningseffekt

Den nye lov er det første skridt af en større handlingsplan for “bæredygtig finansiel vækst” i EU. Næste skridt forventes januar 2022 og har fokus på at standardisere investeringer yderligere ift. bæredygtighed, så investorer ikke risikerer at blive udsat for ’green-washing’.

Hos StockRate forventer vi at se klare resultater og en nedsivningseffekt af den skærpede lovgivning på markedet. Handlingsplanen kan have stor indvirkning på investeringer og selskabers arbejde med bæredygtighed. For når investorer skal rapportere på bæredygtighed, så skal selskaberne det også.

StockRate-modellen har siden opstart i 2008 givet vores investorer et gns. årligt afkast på 11,89 % år-til-dato (efter alle omk.). Modellen har vist sit værd. Vores opgave er fremadrettet yderligere at kvalificere arbejdet med bæredygtighed som et stærkt supplement til StockRate-modellen.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Vi gør det muligt for dig at opnå attraktive afkast på baggrund af investering i bæredygtige selskaber. Med udgangspunkt i vores investeringsfilosofi, StockRate-modellen, identificerer vi verdens økonomisk stærkeste selskaber. Dernæst screener vi dem i henhold til bæredygtighed, og resultatet er globale selskaber, der er gode til at tjene penge og samtidig agere bæredygtigt.

Tigran Dinons, Kundechef

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?