StockRate integrerer ESG i investeringsprocessen

Den 13. januar 2021

ESG-faktorer er de seneste år blevet en stigende ‘driver’ bag afkast og handler grundlæggende om ansvarlighed. StockRate har altid lagt vægt på, at selskaberne skal opføre sig ordentligt og agere ansvarligt, hvorfor ESG-screening er et oplagt supplement til StockRate-modellen for Investeringsforeningen StockRate Invest.

I slutningen af 2020 har StockRate derfor valgt at integrere ESG-screening i udvælgelsen af aktier for Investeringsforeningen StockRate Invest. Desuden vil ansvarlighed ift. at drive sin forretning på en finansiel bæredygtig facon og samtidig passe på samfundet i fremtiden sikre solide afkast.

Læs også: StockRates Kapitalforening SDG Invest gør det muligt for dig at investere bæredygtigt med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål

ESG kort fortalt: et risikovurderingsværktøj

ESG står for Environmental, Social and Governance eller på dansk for miljø, sociale forhold og selskabsledelse. I praksis handler ESG-screening om at identificere risici, som kan påvirke selskabets værdi ud fra de tre faktorer. Ift. miljø kan det fx være selskabets energiforbrug, og om der er opstillet mål for at øge andelen af energi fra vedvarende energikilder. Eller den stigende globale vandmangel som allerede nu påvirker mange brancher. Samme princip gør sig gældende for analysens sociale aspekt, som fx vurderer selskabets forhold til menneske og arbejdsrettigheder, men også til produktsikkerhed, politikker og meget andet. Analysens ledelsesaspekt vurderer selskabets forretningsetiske forhold.

Selskaber, som håndterer risici og muligheder relateret til ESG, står stærkere, fordi de eksponerer sig til færre risici. Dermed bliver ESG-analysen også et element til at vurdere, om selskaber opfører sig ansvarligt og ordentlig.

StockRate har valgt at integrere ESG i investeringsprocessen på baggrund af, at det er det rigtige at gøre i et større perspektiv, men også fordi det giver et endnu bedre grundlag for at kunne levere langsigtede, risikojusterede og konkurrencedygtige afkast til vores investorer.

Mangler du det fulde

overblik over din økonomi?

Silvia-Sølvsteen-kapitalforvalter_StockRate_Personlig-formueforvalter_kontaktinfo

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:
2023-04-18T11:41:54+02:00