Af StockRates Kapitalforvaltning

Mange af vores selskaber har de seneste år indarbejdet bæredygtighed i deres processer, og i løbet af 2023 er stadig flere begyndt at rapportere om bæredygtighed. Dette har medført, at vi hos StockRate har kunnet forbedre vores bæredygtige ESG-screening af Investeringsforeningen StockRate Invest og vores individuelle aktieporteføljer. Som følge heraf klassificeres StockRate Invest nu som et artikel 8-produkt.

En skala for bæredygtighed

I 2021 kom der fra EUs side et nyt og fælles bæredygtighedsregelsæt, der kategoriserer investeringsforeninger og gør det nemmere at investere dine penge bæredygtigt. De tre kategorier inden for bæredygtig investering er:

  • Artikel 6-produkt

    Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

  • Artikel 8-produkt

    Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

  • Artikel 9-produkt

    Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Det er et krav, at alle investeringsprodukter, herunder investeringsforeninger, er mærket efter den nye ordning.

Et artikel 8-produkt fra den 1. januar 2024

Forbedringen i ESG-screeningen for StockRate Invest har gjort, at aktieporteføljen fra den 1. januar 2024 bliver klassificeret som et artikel 8-produkt.

StockRate har altid lagt vægt på, at de selskaber, vi investerer i, skal opføre sig ordentligt og agere ansvarligt. Vi mener nemlig, at der er fremtid og langsigtet økonomisk fornuft i at gøre tingene på den rigtige måde, og at vi har et ansvar for den verden, vi efterlader til vores børn og kommende generationer.

Hos os går bæredygtighed og afkast hånd-i-hånd, når du investerer i nogle af verdens økonomisk stærkeste selskaber, der opfører sig ordentligt og agerer ansvarligt.

Læs mere om bæredygtighed i StockRate her.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?