StockRate Ejendomme II: Investeringer i kvalitetsejendomme

I mere end 13 år har StockRate tilbudt investeringer i globale aktier og obligationer og opnået høje afkast for vores investorer. StockRate har altid investeret langsigtet, og som en naturlig forlængelse heraf tilbyder vi nu vores investorer muligheden for at investere langsigtet i ejendomme. Vores ejendomsfond er endnu en byggeklods i din portefølje, der gør det muligt at få yderligere spredning af risiko og attraktive afkast. 

Invester i den stigende urbanisering

StockRates Ejendomme II investerer primært i centralt beliggende boligudlejningsejendomme af høj kvalitet i større danske byer med en voksende befolkning. Vi investerer i lejemål, som helt almindelige familier har råd til at betale i både gode og dårlige tider. Vækstområderne er særligt attraktive at investere i, da det reducerer risikoen for tomgang.

Attraktive afkast fra kvalitetsejendomme – selv uden prisstigninger

Med en konservativ ejendomsinvesteringsstrategi er fokus på lavest mulige risiko og det stabile afkast, som baseres på driftsoverskuddet og ikke ejendommenes værdiforøgelse over tid. Sikkerhed, værdibevarelse og forudsigelighed prioriteres over kortsigtede spekulationsgevinster. Det forventes, at investeringen giver et afkast på 8-12 % p.a. primært på driften og efter alle omkostninger.

Tidshorisont og investeringsbeløb

StockRate ejendomsinvesteringer er langsigtede illikvide investeringer. Dvs. at det ikke kan forventes, at investeringen kan omsættes øjeblikkeligt til den aktuelle værdi. StockRate Ejendomme har en forventet levetid på mindst 10 år, og som investor tegner man for minimum DKK 750.000.

Er du interesseret i at investere i ejendomme?

Er du interesseret i at høre mere om vores ejendomsinvesteringer, så tag endelig kontakt til os. Vi tager gerne et møde, hvor vi fortæller dig nærmere om ejendomsfonden, og du kan også få tilsendt uddybende materiale. Vi hører gerne fra dig.