Af StockRates Kapitalforvaltning

Highlights

  • StockRates obligationsforeninger fortsætter den gode udvikling og leverer solide afkast.

  • StockRate Obligationer forbedrer kreditrating og løbetid.

Aktiviteter i porteføljerne

De korte europæiske renter (2-3 år) er blevet mere stabile efter at have vist en stigende tendens siden årets start. I vores foreninger har vi udnyttet denne udvikling til at forbedre kreditratings, især i StockRate Obligationer, samt forlænge løbetiderne ved udløb eller tilbagekøb af obligationer. Dette giver os fornuftige afkast ved at holde obligationerne til udløb og øger vores eksponering til potentielle rentefald. Den gennemsnitlige varighed i porteføljen ændres ikke markant, da vores obligationsfonde primært bruges til likviditetsplacering, så vi kan tage risikoen på aktiemarkedet.

Det øgede fokus på forbedring af kreditratings og længere løbetid har medvirket til, at det forventede afkast i StockRate Obligationer på nuværende tidspunkt er ca. 4,3% pr. år med en løbetid på lidt under 2 år. I SDG Invest Bæredygtige Obligationer er det forventede afkast ca. 4,0% pr. år med en løbetid på lidt under 2 år.

StockRates obligationsporteføljer fortsætter den gode udvikling

Afkast efter omk. Andet kvartal 2024 ÅTD 30.06.24
StockRate Obligationer 0,61% 1,93%
SDG Invest Bæredygtige Obligationer 0,67% 1,44%

StockRates obligationsforeninger fortsatte deres positive udvikling og opnåede solide afkast i andet kvartal og for året 2024. Forskellen i afkastet mellem de to foreninger henføres primært til kreditrisikoen. StockRate Obligationer tager lidt mere risiko med en lidt større eksponering mod High Yield obligationer sammenlignet med SDG Invest Bæredygtige Obligationer.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?