Grundet den høje og stigende inflation fortsatte centralbankerne deres stramninger af pengepolitikken i fjerde kvartal med stigende renter.

Hvad med obligationerne?

Centralbankernes mange renteforhøjelser i 2022 har påvirket obligationsmarkederne og sendt kurserne på obligationer kraftigt ned. De kraftige stigninger i selv de korte renter betyder, at kurserne også faldt tilbage herpå. Derfor har vi set fald i samtlige obligationskurser uanset løbetid, og det har været det værste år for obligationsinvestorer i rigtig mange år.

Obligationer er igen en attraktiv investering

Grundet historisk lave renter, endda minusrenter, har obligationer ikke været særligt attraktive, set ud fra et afkastmæssigt synspunkt. Men med stigende renter i 2022, er det igen blevet en attraktiv aktivklasse, da investorer belønnes med et betydeligt højere afkast i forhold til tidligere. En 2-årig dansk statsobligation giver i øjeblikket et afkast på 2,59 %, og vores forening Stockrate Obligationer har nu et fremtidigt forventet afkast på ca. 4,5 % om året.

StockRate outperformer benchmark

StockRate Obligationer har i fjerde kvartal tjent penge til sine investorer med et afkast på 1,96 % og samtidig outperformet benchmark med 0,39 %. De stigende renter har også ramt StockRates obligationsinvesteringer, hvilket forklarer det negative afkast for året på -6,29 %. Men på trods af dette, har vores  obligationsstrategi outperformet benchmark i tre ud af fire af årets kvartaler, og samlet set for året skabt et merafkast på 1,75 % i forhold til benchmark. Vores strategi er at vælge kortløbende erhvervsobligationer med en solid kreditvurdering. Den korte løbetid er kommet os til gavn, og har givet vores investorer lidt mere beskyttelse end mange andre obligationsinvesteringer, mens renterne er steget.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?