I tredje kvartal har obligationsmarkederne igen været præget af stigende inflation og centralbankernes signaler om en strammere pengepolitik. StockRates obligationsstrategi viser fortsat sit værd og outperformer markedet. 

I USA er inflationen fortsat over 5 pct., selvom den i kvartalet er faldet en smule grundet det stigende corona-smittetryk i midten af august måned. I euroområdet er inflationen mere afdæmpet men steget fra tredje til fjerde kvartal med 1 pct., og ligger nu på ca. 3 pct.

Den høje inflation har medført, at centralbankerne i september måned har været ude og signalere en strammere pengepolitik. Renten vil stige, og der vil forekomme nedtrapning af obligationsopkøb. Alt i alt har centralbankernes udmelding bidraget til et opadgående pres på renterne i tredje kvartal.

Den lange rente er steget stille og roligt gennem hele kvartalet med undtagelsen af et mindre nøk i midten af august må-ned grundet udbrud af Delta-varianten.

Den korte rente er også steget i det forgangne kvartal, om end ikke helt så me-get som de lange.

Det forventes fortsat, at de lange renter vil stige gradvist over tid pga. højere global vækst, og at de korte renter for-bliver lave.

I StockRate fastholder vi vores obligationsstrategi og investerer kun i korte obligationer, da de er mindre følsomme over for stigende renter og risikoen for konkurs er relativ lav.

StockRate outperformer benchmark

Afkast i obligationsforeningen for tredje kvartal 2021 blev 0,20 pct., mens benchmark (iShares EUR Corporate Bonds 1-5 yrs) gav et afkast på 0,10 pct. StockRate Obligationer outperformer benchmark med 0,10 pct. For år-til-dato er afkastet for StockRate Obligationer dermed 1,17 pct., mens af-kastet for benchmark er på -0,04 pct. Vores obligationsstrategi viser sit værd og sikrer vores investorers formuer i et stigende rentemarked.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?