StockRate obligationer sikrer investorers formuer i et stigende rentemarked

Den 12. oktober 2021

I tredje kvartal har obligationsmarkederne igen været præget af stigende inflation og centralbankernes signaler om en strammere pengepolitik. StockRates obligationsstrategi viser fortsat sit værd og outperformer markedet. 

I USA er inflationen fortsat over 5 pct., selvom den i kvartalet er faldet en smule grundet det stigende corona-smittetryk i midten af august måned. I euroområdet er inflationen mere afdæmpet men steget fra tredje til fjerde kvartal med 1 pct., og ligger nu på ca. 3 pct.

Den høje inflation har medført, at centralbankerne i september måned har været ude og signalere en strammere pengepolitik. Renten vil stige, og der vil forekomme nedtrapning af obligationsopkøb. Alt i alt har centralbankernes udmelding bidraget til et opadgående pres på renterne i tredje kvartal.

Den lange rente er steget stille og roligt gennem hele kvartalet med undtagelsen af et mindre nøk i midten af august må-ned grundet udbrud af Delta-varianten.

Den korte rente er også steget i det forgangne kvartal, om end ikke helt så me-get som de lange.

Det forventes fortsat, at de lange renter vil stige gradvist over tid pga. højere global vækst, og at de korte renter for-bliver lave.

I StockRate fastholder vi vores obligationsstrategi og investerer kun i korte obligationer, da de er mindre følsomme over for stigende renter og risikoen for konkurs er relativ lav.

StockRate outperformer benchmark

Afkast i obligationsforeningen for tredje kvartal 2021 blev 0,20 pct., mens benchmark (iShares EUR Corporate Bonds 1-5 yrs) gav et afkast på 0,10 pct. StockRate Obligationer outperformer benchmark med 0,10 pct. For år-til-dato er afkastet for StockRate Obligationer dermed 1,17 pct., mens af-kastet for benchmark er på -0,04 pct. Vores obligationsstrategi viser sit værd og sikrer vores investorers formuer i et stigende rentemarked.

Mangler du det fulde

overblik over din økonomi?

Silvia-Sølvsteen-kapitalforvalter_StockRate_Personlig-formueforvalter_kontaktinfo

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:
2023-04-18T11:38:35+02:00