Godt afkast – lav risiko

Kapitalforeningen StockRate Obligationer er en investeringsmulighed for dig, som ønsker et godt afkast af dine penge uden at tage nogen særlig stor risiko. Obligationsinvesteringer er nemlig forventeligt mindre risikofyldte end aktier, da de vil svinge mindre i værdi, men også give mindre i afkast.

Vi mener, at din portefølje bør indeholde kvalitetsaktier. Men for at kunne det, skal du skabe et fundament i dine investeringer. Dette gør du for eksempel ved at anbringe en del af din formue i en obligationsportefølje med lav risiko. I den sammenhæng er StockRate Obligatoner rigtig god – her får du et afkast af dine penge, uden at tage særlig høj risiko.

Obligationer af høj udstederkvalitet

Obligationer er dog ikke bare obligationer. Der findes mange forskellige typer med vidt forskellige risici, og her kommer vores faglige indsigt i obligationsmarkedet dig til gavn. Vi investerer i obligationer af høj udstederkvalitet. Det vil sige, at vi kun udvælger obligationer udstedt af sikre udstedere. Vi kontrollerer de betingelser, som er knyttet til obligationerne – for eksempel kuponrente (fast/variabel), terminstidspunkter, regler for tilbagebetaling og sikkerhed. Derudover kontrollerer vi omsætteligheden, prisfastsættelsen og de løbende
depotomkostninger.

Hvad får du ud af det?

Med StockRate Obligationer får du en lavrisiko pengeanbringelse, som er likvid. Du kan altid få dine penge ud til forbrug med 2 dages varsel. Du får en tilpas spredning på flere obligationer ved køb af et værdipapir.

StockRate Obligationer er rigtig god, hvis du som privatperson eller erhvervsvirksomhed skal anbringe penge i en kort periode til relativt lave omkostninger.

Hvordan gør vi?

StockRate Obligationer er en blandet obligationsportefølje, som primært indeholder erhvervsobligationer med kort restløbetid (0-5 år). Porteføljen kan også indeholde danske og globale statsobligationer.

Du får en tilpas spredning på flere obligationer ved køb af et værdipapir, som kan bryste sig af at have høj udstederkvalitet. På den måde sikrer vi en meget lav sandsynlighed for, at porteføljen pludselig falder i værdi.

Vi forventer som udgangspunkt at beholde de obligationer, som vi køber, til de udløber eller bliver indløst. Som investor kan man forvente en lav omsætningshastighed i porteføljen. Dog sælger vi også obligationer, hvis der er en god anledning, som for eksempel at risikoen stiger.

Hvordan kommer du videre?

Ønsker du uddybende information, kan du finde det i faktaarket samt i centralinvestorinformationen.

Hvis du synes at StockRate Obligationer er en god idé for dig, kan kontakte os på 3833 7575 eller info@stockrate.dk, for at høre nærmere eller henvende dig i din bank og få din rådgiver til at hjælpe med at handle for det beløb, du ønsker.

Se Indre værdi

Mangler du det fulde
overblik over din økonomi?

Silvia-Sølvsteen-kapitalforvalter_StockRate_Personlig-formueforvalter_kontaktinfo

Få et uforpligtende og gratis rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Få nyheder fra StockRate

Bliv klogere på din økonomi, finansmarkederne og få nyt om StockRate