Af StockRates Kapitalforvaltning

Kvartalets highlights

  • Nedgradering af amerikansk kreditvurdering påvirker aktiemarkederne med beskedne fald

  • Store kursbevægelser på det kinesiske aktiemarkedet påvirker verdensmarkedet

  • Kunstig intelligens dominerer fortsat

  • FEDs centralbankchef fastholder ambition om inflation på 2%

  • StockRates aktieporteføljer outperformer markedet

August var en turbulent måned for aktiemarkederne. Degradering af den amerikanske statsgæld og rystelser i den kinesiske økonomi har sørget for, at august lever op til sit ry som en negativ måned på aktiemarkedet. På trods af turbulensen outperformer StockRates aktieporteføljer det brede verdensaktieindeks i august måned. 

På det amerikanske marked begyndte måneden med en degradering af den amerikanske statsgæld af ratingbureauet Fitch, der sendte amerikanske statsobligationer fra en rating på AAA til AA+. Det er første gang siden 2011, hvor ratingbureauet S&P lavede samme manøvre, at den amerikanske statsgæld er blevet degraderet. Ændringen kommer som følge af, at Fitch vurderer, at der har været en stabil forringelse i styringen af finansielle forpligtelser samt kritik af situationen vedrørende ændring af gældsloftet i juni. Det resulterede dog kun i beskedne fald på aktiemarkederne, hvilket indikerer, at tilliden til den amerikanske stat fortsat er høj.

I fraværet af rentemøder i både den amerikanske og europæiske centralbank, har fokus i stedet været på det årlige møde for centralbankstopchefer i Jackson Hole, der afholdes i slutningen af august. Her har været holdt taler fra særligt den amerikanske centralbankchef Jerome Powell, hvor han understreger ambitionen om at få inflationen ned på 2%. De seneste økonomiske nøgletal fra juli måned viser, at kerneinflationen i USA var på 4,7% og dermed in-line med forventningerne, og en nedgang fra juni på 0,1%.

I Kina har vi også set store bevægelser på aktiemarkedet, hvor de seneste økonomiske nøgletal viser en deflation på -0,3%, og forventninger til fremtiden er ikke optimistiske. De 2 store ejendomsselskaber China Evergrande og Country Garden har taget overskrifter i august måned. China Evergrande vendte tilbage i handel efter et 17 måneder langt forbud, og det udløste et kursfald på 79% før omkostninger på aktiens første handelsdag. Country Garden har misvedligeholdt betalinger på to obligationer, og der er fare for, at det udvikler sig til en betalingsstandsning, hvilket ligeledes har udløst massive kursfald. Til trods for at det ikke har nogen direkte indvirkning på investeringer i StockRates aktieporteføljer, så er nyheder som disse noget, der bidrager til udsving på det generelle aktiemarked.

”Kunstig intelligens er stadig det helt store samtaleemne og årsag til, at mange af vores selskaber har leveret en overbevisende performance i august måned.”

StockRate Invest outperformer

StockRate Invest har haft en rigtig god august måned, hvor fonden outperformer det brede verdensaktieindeks med 0,78% efter omkostninger. Dog kan fonden ikke se sig helt fri for en let negativ stemning og falder med -0,26% efter omkostninger, mens det brede verdensaktieindeks falder med -1,04% før omkostninger. Det er særligt fondens eksponering til teknologisektoren, hvor selskaberne Cognizant Technology Solutions, Infosys og Arista har leveret en flot performance. Arista Networks steg knap 28% alene i august måned. Derudover trækker fondens eksponering til finanssektoren afkastet op. Det skyldes bl.a. selskaberne Mastercard og Visa. Samtidig har fonden haft gavn af den manglende eksponering til ejendomme og forsyning. Pr. 31. august 2023 har StockRate Invest leveret et afkast på 10,72% efter omkostninger.

SDG Invest outperformer

SDG Invest har haft en rigtig god august måned, hvor fonden outperformer både det brede verdensaktieindeks og foreningens benchmark Dow Jones Sustainability med hhv. 0,56% og 0,75% efter omkostninger. Dog kan fonden ikke se sig helt fri for en let negativ stemning og falder med -0,45% efter omkostninger, mens det brede verdensaktieindeks falder med -1,04% før omkostninger og Dow Jones Sustainability falder med -1,23% før omkostninger. Det er særligt fondens eksponering til sundhedssektoren med Novo Nordisk, Regeneron Pharmaceutical og Merck samt teknologisektoren med Nvidia og Infosys, der har bidraget til outperformance relativt til benchmark, samtidig med at fonden har haft gavn af den manglende eksponering til ejendomme og forsyning. Pr. 31. august 2023 har SDG Invest leveret et afkast på 11,75% efter omkostninger.

Kunstig intelligens dominerer fortsat

Kunstig intelligens er stadig det helt store samtaleemne og årsag til, at mange af vores selskaber har leveret en overbevisende performance i august.

I Investeringsforeningen StockRate Invest drejer det sig blandt andet om selskaberne Accenture, Arista Networks, Taiwan Semiconductor, Alphabet og ASML. Hvis vi kaster blikket på to af selskaberne, Arista og ASML, er deres omsætning steget med henholdsvis 39% og 27% og indtjeningsvæksten med 65% og 38% i seneste kvartal.

I SDG Invest er det især Nvidia, som har leveret imponerende tal for andet kvartal, hvor omsætningen stiger med 101,5% for året og indtjeningsmarginen stiger til 45,8%.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?