Bestyrelsen for StockRate Invest Globale Aktier har besluttet, at der a conto udloddes kr. 2,80 per bevis af kr. 100.

Sidste dag for handel inkl. udbytte er fredag den 1. februar 2019.

Udbyttet vil derfor være fragået mandag den 4. februar 2019, og kursen på beviset påvirket med minus kr. 2,80.

Udbyttet vil være til rådighed på afkastkonti den 6. februar.

Fondsbørsmeddelelsen kan ses i sin helhed her.

Retten til udbyttet har den investor, som ejer investeringsbeviser fredag den 1. februar 2019.

Udbyttet er en del af det samlede afkast, du får som investor. Størrelsen beregnes ud fra lovgivningen og regnskabsmæssige regler. Det er på baggrund af regnskabsårets realiserede kursgevinster og modtagne udbytter fra de underliggende aktier, realiserede tab, samt foreningens omkostninger.

Geninvestering af udbytte

Hos de fleste danske banker har man mulighed for at tilmelde sig en ordning, der automatisk geninvesterer udbyttet i samme afdeling(er).

Er du investor i Investeringsforeningen StockRate Invest, kan du tage kontakt til din egen bank, for at høre nærmere om muligheden for automatisk geninvestering af dit udbytte.

Såfremt du ønsker at geninvestere udbyttet, kan du gøre det via din netbank. Du er også velkommen til at kontakte StockRate på tlf. 3833 7575, for at få hjælp til det.

Beskatning af udbytte

Investeringsforeningen StockRate Invest, Globale Aktier

Beskatningen af udbytte afhænger af dine personlige skatteforhold.

Nedennævnte beskrivelse er en generel beskrivelse som forudsætter, at du er fuld skattepligtig i Danmark. Beskrivelsen er opdelt på fri opsparing, pensionsmidler og selskabsmidler.

Personer – Almindelig, fri opsparing

Når du modtager udbyttet fra StockRate Invest, Globale aktier, er der fratrukket 27% i aconto skat, der beskattes som aktieindkomst.

Aktieindkomst op til 54.000 kr. (2019) beskattes med 27 procent. Aktieindkomst ud over 54.000 kr. (2019) beskattes med 42%. Uudnyttede grænsebeløb kan overføres mellem ægtefæller. Dvs. aktieindkomst for ægtefæller op til 108.000 kr. er til den lave aktieindkomstbeskatning på 27 procent.

Oplysninger om udlodningen indberettes automatisk til SKAT.

StockRate Invest købt for pensionsmidler

Afkastet på en kapitalpension, ratepension, aldersopsparing, selvpension eller livslang pension beskattes ens uanset hvilken værdipapirtype du har investeret i.

Udbytte fra StockRate Invest, Globale aktier samt årets sum af realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab og andre udbetter/renter, beskattes med 15,3% (PAL-skat) efter lagerprincippet. Opstår der et nettotab, kan det fremføres til modregning i efterfølgende år.

Banken/pensionsselskabet opgør hvert år det samlede afkast, og trækker skatten på din pensionskonto i januar måned.

Der udbetales udbytte til et pensionsdepot uden at indeholde udbytteskat.

Selskaber

Udlodninger fra StockRate Invest, Globale Aktier andele, købt via dit selskab, bliver udbetalt efter fradrag af 22% skat og indgår i selskabsindkomsten.

Avance eller tab – hvad enten det er fremkommet ved salg eller blot en kursudvikling i den tid, selskabet har ejet investeringsbeviset – beskattes årligt efter lagerprincippet.

Personligt erhvervsdrivende – med virksomhedsskatteordning

Midler under virksomhedsskatteordningen må ikke investeres i udbyttebetalende afdelinger.

Spørgsmål kan rettes til administrationsselskabet på telefon 38 14 66 00.

StockRate den, 1. februar 2019

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?