Udbyttebetaling for 2022 i StockRate Invest

Den 3. februar 2023

Udbyttebetaling sker normalt i begyndelsen af februar måned og er en årligt tilbagevendende begivenhed for Investeringsforeningen StockRate Invest. For året 2022 betales der ikke udbytte til investorerne i Investeringsforeningen.

Udbyttebetaling beregnes ud fra regnskabsårets realiserede kursgevinster og modtagne udbytter fra de underliggende aktier, realiserede tab samt foreningens omkostninger.

Investeringsforeningen StockRate Invest har modtaget udbytter fra selskaberne i porteføljen i 2022. Også selvom kursen har været faldende, da selskaberne stadig har tjent penge. Samtidig har Investeringskomiteen i StockRate Invest i det forgangne år valgt at foretage omlægninger i porteføljen, af de selskaber som har medført tab. Vores realiserede gevinster har derfor ikke overgået udgifterne, og der udbetales ikke udbytte for 2022.

Udbyttebetaling ville have været en mulighed, hvis Investeringskomitéen havde valgt at sælge ud af selskaber med kursgevinst. På den måde ville tabet være dækket og realiserede gevinster opnået. Men de investeringsbeslutninger, investeringskomiteen har foretaget i 2022, har ikke medført realiserede gevinster.

Udbyttet er ikke lig med ekstra gevinst

Ligesom udbyttet ikke fortæller noget om, hvordan afkastet har været, handler udbyttet heller ikke om, at du som investor får en ekstra gevinst. Udbetalingen af udbytte fragår nemlig kursen, som falder tilsvarende den udloddende gevinst. Det vil sige, at når der udbetales udbytte, falder kursen, fordi der bliver taget en del af formuen i foreningen, som udbetales til investorerne. Investorerne får flere penge på kontoen, mens formuen i foreningen bliver mindre. Derfor vil kursen alt andet lige falde med værdien af udbyttebetalingen.

Tag endelig fat i os, vi hører gerne fra dig

Har du spørgsmål til ovenstående, så tag endelig fat i os. Vi hører altid gerne fra dig!

2023-04-18T11:36:56+02:00