Udbyttebetaling sker normalt i begyndelsen af februar måned og er en årligt tilbagevendende begivenhed for Investeringsforeningen StockRate Invest. For året 2022 betales der ikke udbytte til investorerne i Investeringsforeningen.

Udbyttebetaling beregnes ud fra regnskabsårets realiserede kursgevinster og modtagne udbytter fra de underliggende aktier, realiserede tab samt foreningens omkostninger.

Investeringsforeningen StockRate Invest har modtaget udbytter fra selskaberne i porteføljen i 2022. Også selvom kursen har været faldende, da selskaberne stadig har tjent penge. Samtidig har Investeringskomiteen i StockRate Invest i det forgangne år valgt at foretage omlægninger i porteføljen, af de selskaber som har medført tab. Vores realiserede gevinster har derfor ikke overgået udgifterne, og der udbetales ikke udbytte for 2022.

Udbyttebetaling ville have været en mulighed, hvis Investeringskomitéen havde valgt at sælge ud af selskaber med kursgevinst. På den måde ville tabet være dækket og realiserede gevinster opnået. Men de investeringsbeslutninger, investeringskomiteen har foretaget i 2022, har ikke medført realiserede gevinster.

Udbyttet er ikke lig med ekstra gevinst

Ligesom udbyttet ikke fortæller noget om, hvordan afkastet har været, handler udbyttet heller ikke om, at du som investor får en ekstra gevinst. Udbetalingen af udbytte fragår nemlig kursen, som falder tilsvarende den udloddende gevinst. Det vil sige, at når der udbetales udbytte, falder kursen, fordi der bliver taget en del af formuen i foreningen, som udbetales til investorerne. Investorerne får flere penge på kontoen, mens formuen i foreningen bliver mindre. Derfor vil kursen alt andet lige falde med værdien af udbyttebetalingen.

Tag endelig fat i os, vi hører gerne fra dig

Har du spørgsmål til ovenstående, så tag endelig fat i os. Vi hører altid gerne fra dig!

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?