Udbyttebetaling i StockRate Invest vil påvirke kursen fredag d. 07.02.20

Den 4. februar 2020

D. 11.02.20 vil udbytte for 2019 i Investeringsforeningen StockRate Invest indgå på investorers bankkonti. Det betyder, at kursen vil falde med tilsvarende beløb allerede d. 07.02.20.

Udbyttebetalingen ligger på 22,70 kr. pr. investeringsbevis. Udbyttet fragår børskursen allerede den 7. februar 2020, og der er derfor ingen grund til at bekymre sig over kursfaldet på fredag, hvis man tjekker dagens kurser.

Udbyttebetaling er en årligt tilbagevendede begivenhed, og en del af det samlede afkast, du får som investor. Størrelsen beregnes ud fra lovgivningen og regnskabsmæssige regler. Det sker på baggrund af regnskabsårets realiserede kursgevinster og modtagne udbytter fra de underliggende aktier, realiserede tab, samt foreningens omkostninger.

Geninvestering af udbytte

Hos de fleste danske banker har man mulighed for at tilmelde sig en ordning, der automatisk geninvesterer udbyttet i samme afdeling(er) i stedet for at blive udbetalt.

Er du investor i Investeringsforeningen StockRate Invest, kan du tage kontakt til din egen bank, for at høre nærmere om muligheden for automatisk geninvestering af dit udbytte.

Du kan også selv geninvestere udbyttet via din netbank. Du er også velkommen til at kontakte StockRate på tlf. 3833 7575, for at få hjælp til det.

Beskatning af udbytte
Investeringsforeningen StockRate Invest, Globale Aktier

Beskatningen af udbytte afhænger af dine personlige skatteforhold.

Nedennævnte beskrivelse er en generel beskrivelse som forudsætter, at du er fuld skattepligtig i Danmark. Beskrivelsen er opdelt på fri opsparing, pensionsmidler og selskabsmidler.

Personer – Almindelig, fri opsparing

Før du modtager udbyttet fra StockRate Invest, Globale aktier, er der fratrukket 27% i aconto skat, der beskattes som aktieindkomst.

Aktieindkomst op til 54.000 kr. (2020) beskattes med 27 procent. Aktieindkomst ud over 54.000 kr. (2020) beskattes med 42%. Uudnyttede grænsebeløb overføres mellem ægtefæller. Dvs. aktieindkomst for ægtefæller op til 108.000 kr. er til den lave aktieindkomstbeskatning på 27 procent.

Oplysninger om udlodningen indberettes automatisk til SKAT.

StockRate Invest købt for pensionsmidler

Afkastet på en kapitalpension, ratepension, aldersopsparing, selvpension eller livslang pension beskattes ens – uanset hvilken værdipapirtype du har investeret i.

Udbytte fra StockRate Invest, Globale aktier samt årets sum af realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab, beskattes med 15,3% (PAL-skat) efter lagerprincippet. Opstår der et nettotab, kan det fremføres til modregning i efterfølgende år.

Banken/pensionsselskabet opgør hvert år det samlede afkast, og trækker skatten på din pensionskonto i januar måned.

Der udbetales udbytte til et pensionsdepot uden at indeholde udbytteskat.

Selskaber

Udlodninger fra StockRate Invest, Globale Aktier andele, købt via dit selskab, bliver udbetalt efter fradrag af 22% skat og indgår i selskabsindkomsten.

Avance eller tab – hvad enten det er fremkommet ved salg eller blot en kursudvikling i den tid, selskabet har ejet investeringsbeviset – beskattes årligt efter lagerprincippet.

Avance på investeringsbeviser med minimumsbeskatning opgjort efter lagerprincippet kan, uanset om der er tale om aktiebaserede eller obligationsbaserede, modregnes i selskabets eventuelle fremførte tab på selskabets eventuelle nettotabskonto.

Personligt erhvervsdrivende – med virksomhedsskatteordning

Midler under virksomhedsskatteordningen må ikke investeres i udbyttebetalende afdelinger. Spørgsmål kan rettes til administrationsselskabet på telefon 38 14 66 00.

Mangler du det fulde

overblik over din økonomi?

Silvia-Sølvsteen-kapitalforvalter_StockRate_Personlig-formueforvalter_kontaktinfo

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:
2023-04-18T11:42:28+02:00