Flere og flere banker indfører nu negative renter på beløb, som kunderne har stående på forskellige konti. Hvis det også gælder din bank, skal du være opmærksom på, hvilke midler det påvirker, og hvordan du kan undgå de negative renter.

Negative renter

Vi står i en historisk situation, som vi ikke har stået i før og først lige er ved at lære konsekvenserne af. Det drejer sig om negative renter, også omtalt som minusrenter, og det betyder, at du betaler for at have pengene stående på indlånskontoen.

Der er ikke udsigt til, at de negative renter forsvinder i den kommende tid, og man bør som privatperson eller virksomhed derfor tage stilling til, hvad man kan gøre i denne nye situation.

 

Hvilke af dine midler kan være påvirket af negative renter?

Frie midler: Mange banker opererer p.t. med en grænse på 750.000 kr., før man skal betale for at have sine penge stående i banken. Indtil videre har over 10 banker indført negative renter med en omkostningsprocent på -0,75.

Erhvervsmidler: Mens det er et relativt nyt fænomen for private kunder at skulle betale for, at bankerne passer på opsparingen, har det de seneste år omvendt været normalen for mange virksomheder at betale for at have penge stående. Ifølge dansk erhverv bliver over halvdelen af de danske virksomheders indlån negativt forrentet og er i skrivende stund forrentet med -0,75 % på mange erhvervskonti. Det betyder, at erhvervskunder skal betale renter, selvom de ikke har gæld.

Pensionsmidler: Med indførelsen af negative renter, skal man undersøge hvordan det påvirker ens pension, hvis den kommer til udbetaling på én gang. Det betyder nemlig, at man i visse tilfælde vil have kontante indestående på over 750.000 kr. stående. For de fleste bliver det dog først aktuelt i årene op til pensionstidspunktet, hvor man har mulighed for at få sin kapital- eller alderspension udbetalt på én gang.

Samtidig skal man være opmærksom på, at hvis man har en pension stående kontant på en rate- eller kapitalpensionsordning i banken, kan det det være, at man bliver ramt af negative renter længe inden pensionstidspunktet indtræffer. Nogle banker har nemlig indført, at der skal betales renter af indestående på helt ned til 25.000 kr.

Hvad kan jeg gøre for at undgå de negative renter?

Overvej hvor mange penge du har brug for i de kommende år, og om de overhovedet skal stå på en indlånskonto. Skal de først bruges om mange år, så anbefaler vi, at du investerer dine penge.

Det gavner på ingen måde at have penge parkeret i banken og tilmed betale negative renter for det. Jo længere tid de står der, desto mere købekraft mister du til inflation og minusrenter. Hvis dine penge er investeret, kan de i stedet komme ud og arbejde og tilmed øge din formue.

Samtidig er det vigtigt, at du overvejer, hvilken investeringsrisiko du ønsker at tage. Historisk set har aktieinvestering altid været en god ide og givet det største afkast. Ved investering i aktier er det dog vigtigt, at du har den rigtige horisont, og det vil sige, at du skal indstille dig på at investere med minimum 4 års horisont.

Hvis din investeringshorisont er mindre end 4 år, anbefaler vi investering i kortere erhvervsobligationer udstedt af solide selskaber. Afkastet er ikke højt, ca. 1,0 % p.a., men til gengæld undgår du negative renter på en forholdsvis sikker investering.

De penge som du forventer at skulle bruge indenfor 1 år bør ikke investeres.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?