Siden 2008 har StockRates aktieportefølje oplevet otte perioder, hvor værdien er faldet med mere end 10 % på få måneder. Et forhold er dog sikkert – aktiemarkederne er altid kommet sig igen, og nye rekorder er blevet slået.

Når markedet går ned

De seneste større kursfald er indtruffet i forbindelse med krigen i Ukraine og coronakrisen. Denne form for udsving på aktiemarkederne er ikke atypiske – kursfald på over 10 % er forekommet cirka hvert andet år. I grafen nedenfor har vi markeret de otte gange, hvor StockRates aktieportefølje er faldet med mere end 10 %. Her er det fristende at tænke, hvor godt et afkast man kunne have fået, såfremt man havde solgt på toppen og købt på bunden, hver gang der var en korrektion.

Garanteret negativ påvirkning

Hvis man forsøger ”at time” markedet ved at gå ind og ud af aktieinvesteringer, er der en række mekanismer, der har en garanteret negativ effekt.

Et salg og derefter geninvestering i en global aktieportefølje kan hurtigt koste mere end 1 % i transaktionsomkostninger.

I den tid man er ud af markedet, vil ens formue også være påvirket af negativ indlånsrente.

Hertil kommer, at det ikke er helt risikofrit at have store formuer som indestående i banker. Som bekendt dækkes alene 750.000 kr. af indskydergarantifonden.

Der skal flere gode beslutninger til

Er man heldig at sælge på toppen, så kræver det, at man også er heldig at købe igen på bunden. I årene 2019-2021 var der en stigning i aktiekurserne på over 70 %, og et godt tidspunkt at sælge aktier i hele den periode var den 28. december 2021, men det er nemt at konstatere nu og umuligt at forudsige på tidspunktet.

Man skulle altså have solgt på et tidspunkt, hvor alt kun gik op.

Og nu har vi så ramt en korrektion. Hvis man er heldig at have solgt den 28. december – hvornår skal man så med fordel købe igen?

Da coronakrisen for alvor ramte aktiemarkedet, faldt aktiekurserne med lidt over 31 % i perioden den 21. februar til den 23. marts i 2020 (målt på verdensaktieindekset MSCI World). StockRates aktieportefølje faldt med 27,6 %. Det værste kursfald for aktiemarkederne i perioden var den 16. marts, hvor aktierne faldt med ca. 10 %. Havde man solgt den 20. februar, så skulle man købe igen en måned efter, svarende til den 23. marts, hvor markedet var i rødt og faldt med ca. 4 % den pågældende dag. Den 24. marts åbnede kurserne meget højere, og markedet vendte for alvor med en kursstigning på knap 8 % på blot denne ene dag.

Usikkerhedsfaktorer

I øjeblikket er der flere usikkerhedsfaktorer på aktiemarkederne, som samlet skaber tvivl om den globale økonomiske udvikling. Lige nu er det krigen i Ukraine, der bekymrer mest. Først og fremmest skaber det store bekymringer for befolkningen i Ukraine og den humanitære katastrofe, som sender mange mennesker på flugt. I det perspektiv kan det næsten virke ubetydeligt at tale om de økonomiske konsekvenser, men vi kommer ikke uden om, at det også har en negativ påvirkning på vores økonomi. Det er helt naturligt, at der opstår økonomisk usikkerhed, som kan påvirke investorers lyst til at tage risiko.

Tvivlen kan blive forstærket af de afledte effekter, som vi også oplever i forhold til stigende energi- og råvarepriser og reduceret samhandel. Det har givet endnu et rygstød til inflationen, som er på det højeste niveau siden 80’erne. Denne høje inflation har også øget forventninger til, at centralbankerne vil stramme op og hæve renten flere gange i løbet af 2022, hvilket den amerikanske centralbank allerede har gjort én gang. De forventede rentestigninger har også ramt aktiemarkedet, og selvom udsvingene ikke er i nærheden af niveauet fra marts 2020, hvor coronaen brød ud i Europa, så er de stadig større end det gennemsnitlige.

Strategien står sin prøve

Som tidligere beskrevet, har aktiemarkedet før stået med udfordringer som disse, som har givet store udsving. Også markant større end de er nu. Derfor skal man som aktieinvestor med fordel have tid og råd til at blive i sine aktier.

I StockRate har vi altid rådgivet ud fra en forudsætning om, at investorerne helst skal have den kortsigtede likviditet på plads ved at have kontanter eller korte forholdsvis sikre obligationer. På denne måde sikrer vi, at ingen er tvunget til at sælge ud af deres aktier på bunden. Det er i perioder som den nuværende, at denne strategi skal stå sin prøve.

Vi er stadig overbeviste om, at aktiemarkedernes mekanismer vil gentage sig, og at solide kvalitetsaktier igen vil stå igennem krisen og sikre et stærkt, langsigtede afkast til vores investorer.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?