Whistleblower

I StockRate Asset Management (FMS) har vi en Whistleblowerfunktion, der sikrer fortrolig klage- og rapporteringsadgang til de øverst ansvarlige i vores organisation. Den kan du bruge, hvis du har spørgsmål eller ønsker at rapportere strafbare forhold. Rapportering skal omfatte oplysninger om alvorlige forseelser – eller mistanke herom – der kan have betydning for FMS som helhed, eller som kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv og helbred. Det kan blandt andet omfatte oplysninger om alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder bedrageri, bestikkelse og dokumentfalsk, miljøforurening, alvorlige brud på arbejdssikkerheden samt alvorlige forhold, der retter sig mod ansatte i FMS, f.eks. vold eller seksuelle overgreb.

Stil dit spørgsmål igennem Whistleblower funktionen

Brug formularen herunder til at beskrive det forhold eller spørgsmål, som har fået dig til at kontakte os og vedhæft eventuelt relevante filer. Når du trykker ”Afsend”, modtager vores bestyrelsesformand, administrerende direktør og den complianceansvarlige din henvendelse.

Hvis din henvendelse drejer sig om en af de tre ovenstående personer, skal du fjerne markeringen i boksen for den af de tre personer, som din henvendelse vedrører, og din henvendelse bliver alene sendt til de to øvrige personer.

Vi tilstræber så vidt muligt at sikre dig fuld fortrolighed, hvis du ønsker det.

Indsend

Du kan undlade at udfylde følgende felter, hvis du ønsker at være anonym:

Whistleblower

Maximum file size: 52.43MB

Afkrydsningsfelter *