Afkast

Tæt kontakt. Uafhængig rådgivning.

Som uafhængig formueforvalter hjælper StockRate private og institutionelle med at investere:

  • frie midler
  • pensionsmidler
  • selskabsmidler

StockRate yder formueforvaltning inden for områderne aktier, obligationer og kontanter. Hos StockRate får du din egen personlige rådgiver, som tager udgangspunkt i dine ønsker og økonomiske situation. Vores rådgivning bygger på uvildige og gennemsigtige råd, som gør en reel forskel i dit økonomiske liv.

Hos StockRate investerer du langsigtet i globale kvalitetsselskaber frem for her-og-nu-investeirnger. Gennem vores unikke investeringsfilosofi arbejder vi hver dag for at give vores kunder det bedste afkast, samtidig med at risikoen holdes så lavt som muligt (læs mere om investeringsfilosofien nederst på siden). Siden opstart i 2008 har vi leveret et afkast for både aktier og obligationer, som ligger markant over markedet.

 

Aktier: 288 % i afkast siden opstart i 2008

Siden opstart i januar 2008 og frem til udgangen af september 2020, har StockRate givet et samlet afkast på 288 %, efter alle omkostninger.

 

 

Obligationer: 33 % i afkast siden opstart i 2011

Siden opstart i marts 2011 og frem til udgangen af maj 2020, har StockRate givet et samlet afkast på 34 % på obligationer med kort rest løbetid, efter alle omkostninger.

 

 

Unik investeringsfilosofi: StockR8​

Vores rådgivning tager udgangspunkt i StockR8 modellen, som er udviklet over en lang årrække og har baggrund i direktør Bjarne Jensens mangeårige erfaring.

​Ved hjælp af StockR8 vurderer vi flere end 65.000 selskaber fra hele verden på deres indtjening, finansielle styrke og økonomiske stabilitet. Af disse selskaber investerer vi kun i dem, der præsterer bedst på alle parametre.

Vi lader os ikke påvirke af kortsigtede markedsmæssige udsving, men lader mønstrene i den enkelte virksomheds historik pege mod de fremtidige tendenser for virksomhedens resultater.

Med vores faste investeringsfilosofi har vi i en årrække leveret afkast, der er betydeligt bedre end markedet generelt.

 

 

Investering og tryghed

Vi investerer efter helt faste principper, og har altid kvalitet og sikkerhed i højsædet. Vores rådgivning sker på baggrund af grundige analyser. ​Vi anbefaler ikke kortsigtede og spekulative investeringer.