Afkast

Vi arbejder hver dag for at give vores kunder det bedste afkast, samtidig med at risikoen holdes så lavt som muligt. Siden opstart i 2008 har vi leveret et afkast for både aktier og obligationer, som ligger markant over markedet.

Aktier: 265 % i afkast siden opstart i 2008

Siden opstart i januar 2008 og frem til udgangen af juni 2020, har StockRate givet et samlet afkast på 265 %, efter alle omkostninger.

 

 

Obligationer: 33 % i afkast siden opstart i 2011

Siden opstart i marts 2011 og frem til udgangen af maj 2020, har StockRate givet et samlet afkast på 32 % på obligationer med kort rest løbetid, efter alle omkostninger.

 

Unik investeringsfilosofi: StockR8​

Vores rådgivning tager udgangspunkt i StockR8 modellen, som er udviklet over en lang årrække og har baggrund i direktør Bjarne Jensens mangeårige erfaring.

​Ved hjælp af StockR8 vurderer vi flere end 65.000 selskaber fra hele verden på deres indtjening, finansielle styrke og økonomiske stabilitet. Af disse selskaber investerer vi kun i dem, der præsterer bedst på alle parametre.

Vi lader os ikke påvirke af kortsigtede markedsmæssige udsving, men lader mønstrene i den enkelte virksomheds historik pege mod de fremtidige tendenser for virksomhedens resultater.

Med vores faste investeringsfilosofi har vi i en årrække leveret afkast, der er betydeligt bedre end markedet generelt.

 

Investering og tryghed

Vi investerer efter helt faste principper, og har altid kvalitet og sikkerhed i højsædet. Vores rådgivning sker på baggrund af grundige analyser. ​Vi anbefaler ikke kortsigtede og spekulative investeringer.