Unik investeringsfilosofi

Fælles for alle typer af investeringer i StockRate er, at vi investerer langsigtet med fokus på kvalitet, stabil vækst og dermed en minimering af risikoen.

Vi sammensætter således din portefølje af aktier i verdens økonomisk stærkeste selskaber, sikre obligationer og ejendomme af den bedste kvalitet.

Du får de bedste aktier fra hele verden

Vores rådgivning inden for aktier er baseret på StockRate-modellen, som er en unik investeringsfilosofi udviklet gennem 25 år med baggrund i stifter Bjarne Jensens mangeårige erfaringer indenfor bank- og finansverdenen.

Ved hjælp af modellen vurderer vi flere end 65.000 selskaber fra hele verden på tre parametre:

  • Høj indtjeningsstyrke

  • Høj finansiel styrke

  • Høj økonomisk stabilitet

Af disse selskaber investerer vi kun i dem, der præsterer bedst på alle parametre. Det er kvalitetsselskaber, der har et højt indtjeningsniveau, et stærkt kapitalapparat (høj finansiel styrke) og viser stabilitet i økonomien set over en længere årrække.

Vi ser på selskabernes historiske regnskabsoplysninger op til 25 år tilbage som det grundlæggende fundament for, hvorvidt de er i stand til at tjene penge fremadrettet.

Vi lader os ikke påvirke af kortsigtede markedsmæssige udsving, men lader mønstrene i det enkelte selskabs historik pege mod de fremtidige tendenser for selskabets resultater.

StockRate-modellen

StockRate-modellen_hvid baggrund_personlig formueforvaltning

Et udvalg af selskaberne vi investerer i

Hos StockRate investerer vi kun i globale kvalitetsselsskaber med en høj indtjeningsstyrke, høj finansiel styrke og høj økonomisk stabilitet.

Attraktive afkast fra kvalitetsejendomme – selv uden prisstigninger

Ligesom vores investeringer i kvalitetsaktier er vores investeringer i ejendomme langsigtet med fokus på høj kvalitet. Hos StockRate investerer vi primært i boligudlejningsejendomme i danske vækstbyer. Ejendommene udvælges på baggrund af, at de har en høj grad af sikkerhed for lejebetalingen på baggrund af deres indretning, beliggenhed og kvalitet.

Med en konservativ investeringsstrategi baserer vi altid afkastet på driftsoverskuddet og indregner ikke ejendommenes værdiøgelse over tid.

Sikre obligationer til likviditetsplacering

Vores store indsigt i obligationsmarkedet kommer dig til gavn. Vi investerer kun i obligationer, der er udstedt af sikre udstedere, hvad enten det er virksomheds-, stats- eller realkreditobligationer. Vi foretager grundige analyser af udsteder og kontrollerer de betingelser, som er knyttet til obligationerne, for eksempel kuponrente (fast/variabel), terminstidspunkter, regler for tilbagebetaling og sikkerhed. Derudover kontrollerer vi omsætteligheden, prisfastsættelsen og de løbende depotomkostninger.

“Vores aktieinvesteringsmodel er udviklet med øje for turbulente tider. For at sikre at selskaberne kan modstå økonomiske kriser, skal de have en høj finansiel styrke. Dvs. at de skal sætte penge til side i gode tider til dårlige tider.”

Book-et-uforpligtende-rådgivningsmøde---Allan-Andreasen-kapitalforvalter

Fokusområder

StockRate - Personlig formueforvaltning - langsigtede investeringer - attraktive afkast - gennemsigtighed - individuel investeringsstrategi

Personlig formueforvaltning

Vi er eksperter i at sammensætte individuelle porteføljer bestående af globale aktier og obligationer, der på lang sigt giver et godt afkast.

Læs mere

Overbevisende resultater

Med vores faste investeringsfilosofi har vi siden opstart i 2008 leveret afkast, der er betydeligt bedre end markedet generelt.

Læs mere

Får du den rigtige rådgivning? Bliv kontaktet af en af vores rådgivere.

Bliv kontaktet

Få nyheder fra StockRate

Kunne du tænke dig at modtage opdateringer og gode råd fra StockRate direkte på e-mail?

Tilmeld dig ved at trykke på knappen herunder.

Få StockRate nyheder