Personlig formueforvaltning

StockRate er en uafhængig formueforvalter med stor indsigt i investeringsrådgivning inden for områderne globale aktier, obligationer og alternative investeringer. Når vi rådgiver om din formue og investeringer, gør vi det altid ud fra dine præmisser.

Vi er eksperter i at sammensætte individuelle porteføljer, der på lang sigt sikrer din formue og giver et godt afkast. Vores team har dokumenterede historiske resultater bag sig og kender værdien af en sund investeringsmetode, der har øje for både opadgående og nedadgående markeder. Som uafhængig rådgiver arbejder vi udelukkende for at give dig det bedst mulige afkast.

Hos StockRate får du en personlig rådgiver, som med udgangspunkt i din økonomiske profil og tidshorisont udarbejder en personlig investeringsstrategi tilpasset dig og dine ønsker. Vi kan rådgive dig om investering af både frie midler, pensionsmidler og selskabsmidler.

Vi sikrer dig den bedst mulige løsning på baggrund af din situation!

StockRates individuelle aktieporteføljer har siden opstart i 2008 og frem til udgangen af juni 2024 givet et gennemsnitligt årligt afkast på 11,41% efter omkostninger. 

Det får du hos StockRate

Når vi taler med ny kunde første gang, handler det ikke kun om vores unikke langsigtede investeringsstrategi men i lige så høj grad om vores værdier og praksis som formueforvalter. Vi er nemlig optaget af, at du som kunde får størst muligt afkast, samtidig med at du med ro i maven kan være sikker på, at du får den bedste behandling.

  • Unik investeringsfilosofi

Når du investerer i StockRate får du del i vores unikke langsigtede investeringsfilosofi med lav risiko. Vores investeringsfilosofi er udviklet med øje for både opadgående og nedadgående markeder. 

  • Attraktive afkast

Med vores faste investeringsfilosofi sikrer vi dig attraktive afkast. Vi har siden opstart i 2008 leveret afkast, der er betydeligt bedre end markedet generelt. 

  • Personlig rådgiver

Hos StockRate får du en personlig rådgiver, som altid er tilgængelig og let at komme i kontakt med. Den tætte personlige kontakt gør det lettere for os at give dig kvalificeret sparring om dine aktuelle økonomiske muligheder.

  • Individuel investeringsstrategi

Vi har ingen kasser, du skal passe ind i. Med udgangspunkt i din økonomiske profil og tidshorisont udarbejdes en individuel investeringsstrategi tilpasset dig og dine ønsker.

  • Uafhængig formueforvalter

Som uafhængig formueforvalter arbejder StockRate udelukkende for dig og er ikke underlagt bankers eller andres interesser. Desuden er ingen af vores rådgivere provisionslønnede.

  • 100 % gennemsigtighed

Vi pakker ikke vores ydelser ind i lange sætninger og teknisk fagsprog, men sørger for at du er med i hele processen. Vi har ingen skjulte gebyrer og omkostninger, og vi modtager ingen refusion, kick-back eller andre former for honorering fra banker eller andre aktører.

  • Lave omkostninger

Vi tilbyder konkurrencedygtige og lave omkostninger og modtager udelukkende det rådgivningshonorar, vi har aftalt med dig. Denne aflønningsmodel sikrer en gennemsigtig rådgivning, der tager udgangspunkt i din situation.

  • Kontrol over egen formue

Når vi forvalter din formue, forbliver dine værdipapirer og kontante midler i din bank, hvor du har dit depot. Med en fuldmagt placerer vi dine midler i overenstemmelse med den aftalte investeringsstrategi. Du har derfor den fulde kontrol over din formue og kan hele tiden følge investeringerne i din Netbank. Fuldmagten kan til enhver tid ophæves, hvis ikke vi lever op til dine forventninger. 

  • Tryghed og sikkerhed

Et fondsmæglerselskab skal leve op til en række lovgivningskrav. Som en del af din sikkerhed er vi godkendt og under tilsyn af Finanstilsynet, som løbende overvåger vores forretningsgange og sikrer, at vi lever op til lovgivningens krav. Vi arbejder udelukkende for at give dig det bedst mulige afkast under de mest sikre forhold.

“Vi udarbejder individuelle investeringsstrategier for vores kunder, baseret på vores mangeårige erfaring, viden og indsigt. Altid med udgangspunkt i kundens behov og ønsker.”

Book-et-uforpligtende-rådgivningsmøde---Tigran-Daniel-Dinons

Trin-for-trin hos StockRate

Følg dine investeringer via Netbank

Du kan hele tiden følge dine investeringer via din netbank. Én gang i kvartalet sender vi dig en rapport over, hvordan det er gået i de foregående 3 måneder.

Ofte stillede spørgsmål

Som uafhængig formueforvalter modtager vi ingen refusion, kick-back, kurtager eller andre former for honorering fra banker eller andre aktører. Vi tjener således ikke på salg af specifikke produkter, eller hvor mange gange vi kan omlægge din portefølje. Vi modtager udelukkende, det rådgivningshonorar, vi aftaler med dig. Denne aflønningsmodel sikrer en gennemsigtig rådgivning, der tager udgangspunkt i din situation.

Siden opstart i januar 2008 og frem til d.d., har StockRate givet et afkast, der ligger markant over markedet. Se afkast her.

Personlig formueforvaltning i StockRate er et særligt koncept målrettet kunder, som investerer en større formue på mindst +3 mio.. Samtidig udbyder vi en række løsninger, hvor alle uanset størrelse på formue kan få gavn af vores investeringsstrategi. Investeringsforeningen StockRate Invest, SDG Invest og StockRate Obligationer er således baseret på StockRates investeringsstrategier, hvor vi står for den løbende pleje. Læs mere om vores investeringsfonde HER.

Som en del af din sikkerhed er vi også godkendt og under tilsyn af Finanstilsynet, som løbende overvåger vores forretningsgange og sikrer, at vi lever op til lovgivningens krav.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?