Af StockRates Kapitalforvaltning

Uanset hvordan du har tjent dine penge, har du sikkert arbejdet hårdt for at tjene dem. Når det kommer til valg af formueforvalter, drejer det sig om at identificere den bedste partner til at styre din fremtid, og tillid spiller en afgørende rolle. Det er essentielt at vælge en forvalter, der ikke kun prioriterer dine ønsker og behov, men også besidder de nødvendige redskaber til at hjælpe dig med at realisere dem. Her er fire værdifulde råd at tage i betragtning, når du står over for valget af formuefovalter.

1. Få personlig og individuel rådgivning

Alle investorer er forskellige og har individuelle behov, når det kommer til investeringsrådgivning. Det er derfor afgørende, at din formueforvalter yder personlig rådgivning og tager udgangspunkt i dig og dine økonomiske behov og ønsker. Det bør ikke være standardprodukter, der danner grundlag for dine investeringsbeslutninger. Da din profil er individuel og unik, er det vigtigt at undgå at blive placeret i en af standardkategorierne med lav, mellem eller høj risiko. I stedet bør du modtage personlig formueforvaltning, der nøje matcher dine individuelle behov.

Samtidig er det essentielt, at du har din egen personlige formueforvalter, der kender dig og dine ønsker og behov. Din formueforvalter skal være let tilgængelig og nem at kontakte. På denne måde kan du sikre dig, at din rådgiver altid er i stand til at give dig kvalificeret sparring vedrørende dine aktuelle økonomiske muligheder.

Læs mere om, personlig formueforvaltning i StockRate her.

2. Invester i noget, du forstår

I en kompleks finansverden bliver produkter og investeringsteorier ofte indpakket i lange sætninger og teknisk fagsprog. Men det behøver ikke nødvendigvis være sådan. Det er vigtigt, at du er med i hele processen og forstår, hvordan dine penge bliver investeret.

Selvfølgelig gælder 100% gennemsigtighed også, når det kommer til gebyrer og omkostninger!

Forstå vores aktieinvesteringsstrategi her.

3. Udvalg af aktivklasser

Sørg for, at din formueforvalter har et udvalg af forskellige investeringsløsninger. Diversificering handler nemlig om at sprede din formue ud over forskellige aktivklasser for derved samlet at minimere risikoen og maksimere potentialet for afkast. Et udvalg af forskellige investeringsmuligheder giver dig mulighed for at opbygge en stærk og stabil portefølje tilpasset dine ønsker og behov.

Læs mere om investeringsløsninger i StockRate her.

4. Vær langsigtet

Markedstiming handler om at forudsige, hvorvidt en top eller bund i aktiemarkedet er nået for at kunne sælge og købe på attraktive tidspunkter. Du skal derfor ramme rigtig med, hvornår du skal ud af markedet, hvor langt markedet skal ned, og hvornår du skal ind i markedet igen. Det er umuligt at ramme alle faktorer rigtigt og samtidig gøre det kontinuerligt over tid. Oddsene er imod dig, og der er ikke påvist en konsekvent strategi for, hvornår aktiemarkedet rammer bunden eller toppen.

Det kan grundlæggende bedre betale sig at have en langsigtet strategi og forblive investeret. Der vil altid være udsving på de finansielle markeder og situationer, som ingen havde forudset. Historisk set har det vist sig, at aktiemarkederne altid kommer igen, og at det giver det bedste afkast at være investeret i aktier over lang tid.

Læs mere om vores langsigtede tilgang her. 

Når du står over for valget af formueforvalter, er tillid og personlig rådgivning afgørende. Ved at vælge en forvalter, der forstår dine individuelle behov og leverer skræddersyet rådgivning, kan du skabe en investeringsstrategi, der passer præcist til dig. Invester i det, du forstår, og sikre dig 100% gennemsigtighed i gebyrer og omkostninger. Diversificer din portefølje med forskellige investeringstyper for at opnå en lavere risiko, og husk at værdsætte det langsigtet perspektiv. Markedstiming kan være udfordrende, men historien viser, at ved at forblive investeret over tid har aktiemarkederne en tendens til at komme igen.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?