For andet år i træk: Forbrugerrådet TÆNK placerer StockRate Invest blandt de bedste i kategorien globale aktier

Forbrugerrådet TÆNK Penge udkom i slutningen af november måned (d. 29.11.21) med en test af investeringsforeninger i kategorien globale aktier. Investeringsforeningen StockRate Invest ligger igen i år nummer 8 ud af 60 testede foreninger. Herunder ligger StockRate Invest på en tredje plads af de aktivt forvaltede og på en anden plads af de bedste bank- og pensionsuafhængige investeringsforeninger. Det er andet år i træk, at Forbrugerrådet TÆNK udkommer med denne test.

Placeringen er et resultat af StockRates mangeårige arbejde med at skabe attraktive afkast gennem en unik investeringsmodel samtidig med at tilbyde konkurrencedygtige – og lave omkostninger. StockRate blev således grundlagt med en vision om at sætte baren højt og definere ’best practice’ i investeringsbranchen.

Forbrugerrådet TÆNKs analyse rater investeringsforeningerne på baggrund af afkast, risiko, omkostninger og bæredygtighed. Analysen ser på de seneste fem år med en slutdato d. 30.09.21. Hovedfokus er at identificere attraktive langsigtede investeringer indenfor globale aktier. Forbrugerrådet TÆNKs analyse viser, at StockRate Invest er blandt de bedste investeringsforeninger, der år efter år leverer attraktive og stabile langsigtede afkast

Link til testen hos Forbrugerrådet TÆNK (bemærk at listen kun er tilgængelig, hvis magasinet købes).

StockRate Invest: Afkast i top

Vi har ikke noget imod at blive målt på de kortsigtede afkast, men det er i det lange perspektiv, vi for alvor skal levere varen, og det gør vi også. Siden opstart af Investeringsforeningen StockRate Invest i 2010 og frem til den 30. oktober 2021 har vores investorer fået et afkast på 249,41 pct. i afkast. Det svarer til at gennemsnitligt årligt afkast på 12,52 pct. efter omkostninger. For året har Investeringsforeningen også tjent gode penge til sine investorer med et afkast på 26,52 pct. efter omkostninger (13.12.21).

StockRate-modellen: Unik investeringsfilosofi

Hos StockRate har vi i mere end 12 år arbejdet konsekvent med at rate globale virksomheder. Vi lader os ikke påvirke af kortsigtede markedsmæssige udsving men har fokus på at skabe et stabilt langsigtet afkast og dermed minimere risikoen. Blandt flere end 75.000 børsnoterede selskaber i mere end 150 lande udvælger vi, via en unik investeringsfilosofi, de økonomisk stærkeste. Vi investerer således kun i kvalitetsaktier, der har en:

  • Høj indtjeningsstyrke

  • Høj finansiel styrke

  • Høj økonomisk stabilitet

Af disse selskaber investerer vi kun i dem, der præsterer bedst på alle parametre. Det er kvalitetsselskaber, der har et højt indtjeningsniveau, et stærkt kapitalapparat (høj finansiel styrke) og viser stabilitet i økonomien set over en længere årrække.

Vi ser på selskabernes historiske regnskabsoplysninger op til 25 år tilbage som det grundlæggende fundament for, hvorvidt de er i stand til at tjene penge fremadrettet.

Vi lader os ikke påvirke af kortsigtede markedsmæssige udsving, men lader mønstrene i det enkelte selskabs historik pege mod de fremtidige tendenser for selskabets resultater.

StockRate-modellen

StockRate-modellen_hvid baggrund_personlig formueforvaltning

Få mere viden om StockRates unikke investeringsfilosofi og investeringsunivers

Hvis du er interesseret i at vide meget mere om vores unikke investeringsfilosofi StockRate-modellen eller vores investeringsunivers, kan du læse mere HER. Du er også meget velkommen til at kontakte os personligt ved at ringe, skrive eller udfylde formularen nederst på siden. Vi hører meget gerne fra dig!

Mangler du det fulde

overblik over din økonomi?

Silvia-Sølvsteen-kapitalforvalter_StockRate_Personlig-formueforvalter_kontaktinfo

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:
2023-04-18T11:38:34+02:00