D. 11. marts er et år siden, at Danmark lukkede ned for første gang på grund af corona-pandemien. 2020 har været et usædvanligt år med en udfordret økonomi og kraftige udsving på aktiemarkederne, men på trods af det afsluttede året med positive afkast. I dette indlæg ser vi tilbage på, hvad corona-pandemien har tydeliggjort og bekræftet os i.

Økonomien og aktiemarkedet går ikke nødvendigvis hånd-i-hånd

Da corona-pandemien ramte verden og lukkede samfund, faldt aktierne med rekordfart. Men siden bunden d. 23. marts 2020 er aktiemarkederne steget markant, selvom økonomien fortsat er stærkt udfordret. Hvordan giver det mening?

Det gør det bl.a., fordi der er sket en skævvridning i økonomien som følge af corona-pandemien. Servicefagene som restaurations- og rejsebranchen har haft kraftigt modvind, mens IT-sektoren har været begunstiget af, at vores liv er rykket mere online. Det er især en række store selskaber, som hiver indeksene markant op.

Samtidig har regeringer og centralbanker handlet både hurtigt og markant med enorme finans- og pengepolitiske indgreb. Det har været tydeligt, at det har afbødet en mulig fastfrysning af de finansielle markeder og fjernet usikkerheden hos investorerne. 

Desuden har pandemien bekræftet os i, at aktiemarkederne er drevet af forventninger til fremtiden. Den forventede fremtidige udvikling vægter mere end udviklingen her nu. Da Corona-panademien ramte verden, var der store usikkerhed om, hvordan det ville udvikle sig. I dag er disse usikkerheder meget mindre grundet store hjælpepakker og vacciner, som blev udviklet i rekordfart. Aktiemarkederne forventer en gradvis normalisering, som afspejles i aktiekurserne.

Langsigtet strategi og risikospredning holder

For det andet har corona-pandemien endnu en gang bekræftet os i, at aktiemarkederne er uforudsigelige og svære at ‘time’. Det har undret mange, at aktiemarkederne er steget gennem 2020, på trods af at økonomien er stærkt udfordret. Ligeledes har vi set mange udsving, som gør det svært at ‘time’ markedet. Markedstiming handler nemlig om at forudsige, hvorvidt en top eller bund i aktiemarkedet er nået for at kunne sælge og købe på attraktive tidspunkter. Du skal derfor ramme rigtig med, hvornår du skal ud af markedet, hvor langt markedet skal ned, og hvornår du skal ind i markedet igen. Det er stort set umuligt at ramme alle faktorer rigtigt og samtidig gøre det kontinuerligt over tid. Ofte er det derfor bedst at holde fast i sin langsigtede investeringsstrategi.

LÆS OGSÅ: Er det muligt at time aktiemarkedet?

Det har også vist sig at være vigtigt med en god risikospredning. Under corona-pandemien har vi været vidne til en skævvridning af økonomien. Som nævnt har IT-sektoren været begunstiget det seneste år, mens energisektoren samt fly- og rejsebranchen har været hårdt ramt. Corona-pandemien har tydeliggjort, hvor vigtigt det er med en god risikospredning for derved at mindske den overordnede risiko i porteføljen.

I StockRate anbefaler vi altid vores kunder en god risikospredning. Det er bl.a. derfor, at vi i vores investeringsforeninger altid investerer i ca. 50 forskellige aktier fra hele verden på tværs af sektorer.

Likviditet er livsnødvendigt

En af de helt store udfordringer under en krise i omfanget af corona-pandemien er, at virksomheder hurtigt bliver udfordret på likviditeten. For jo flere ansatte, jo hurtige drænes kassen, når samfund lukkes ned, og vi skal holde afstand. Fokus på likviditetsberedskab er derfor igen kommet i fokus, og man mindes om de gode gamle dyder om at sætte penge til side i gode tider til dårlige tider.

StockRates fokus på at investere i kvalitetsselskaber med en høj finansiel stabilitet, dvs. et højt likviditetsberedskab, har igennem corona-pandemien vist sig at holde.

Ansvarlighed og bæredygtighed er de seneste år blevet en stigende ‘driver’ bag afkast. StockRate har altid lagt vægt på, at selskaberne skal opføre sig ordentligt og agere ansvarligt. Derfor har det været oplagt at supplere StockRate-modellen med screening iht. ESG-ansvarlighed og FN’s 17 Verdensmål for bæredygtighed.

Tigran Dinons, Kundechef

Bæredygtighed er en af de nye ‘vækstdriver’

Det lader til at corona-pandemien har været med til at forstærke de senere års fokus på selskabers bæredygtighed og ansvar. Under pandemien har der bl.a. været fokus på selskabers ageren og bidrag til at afhjælpe konsekvenserne for medarbejdere og samfundet. Eksempelvis nægtede Adidas at betale husleje for mange af sine butikker under den første nedlukning i marts 2020. Men offentlighedens fokus herpå gjorde, at ledelsen reagerede efterfølgende og ændrede kurs.

LÆS OGSÅ: Interview i Børsen d. 01.07.20 med Kristian Kjer, Adm. direktør, StockRate Asset Management: Der­for kan et sel­skab fra en stærkt foru­re­nen­de og pro­ble­ma­tisk sek­tor få stemp­let “an­svar­lig” og “bæ­re­dyg­tig”

Med corona-pandemien er det blevet mere tydeligt, at bæredygtighed er en vækstdriver. Investorernes, forbrugernes og samfundets omtale og syn på selskaber kan påvirke deres image og forretningsmuligheder, og bæredygtige screeningsmetoder bliver i stadig større omfang brugt som investeringskompasser til et godt afkast.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?