Vi er stolte over, at vi i denne uge kan fejre 10års jubilæum for Investeringsforeningen StockRate Invest (d. 14.09.20). Et jubilæum er altid en kærkommen lejlighed til at se tilbage. Historien skaber hvem vi er, og det gælder også for StockRate Invest. De første 10 år har budt på digitale fremskridt, perioder med vækst og perioder med stor usikkerhed. Men hele vejen igennem har StockRate Invest altid haft et formål: at skabe attraktive afkast til investorerne på den lange bane.

Afkast: 176,06 % siden opstart i 2010

Det er med stolthed, at StockRate Invest siden opstart i 2010 har givet et samlet afkast på 176,06 % efter alle omkostninger. Havde du investeret 100.000,00 kr. i StockRate Invest i 2010 ville din formue i dag være på 276.600,00 kr. efter alle omkostninger. Det svarer også til et gns. årligt afkast på 10,96 % efter alle omkostninger.

Afkastet for StockRate Invest er bedre end MSCI World i hele perioden. Til sammenligning har verdensindekset i samme periode givet et afkast på 172,70 % før alle omkostninger. Det er en solid outperformance for StockRate Invest ift. verdensindekset med 3,36 % efter alle omkostninger.

Historien bag: Langsigtede gode afkast for alle

Et stærkt investeringskoncept er vigtigt for at skabe det gode langsigtede afkast, men StockRate lægger også stor vægt på, at Investeringsforeningen bygger på nogle stærke kerneværdier, som er så stærke, at de har været med siden opstart.

Visionen for StockRate Invest har igennem alle årene været at tilbyde alle, uanset størrelsen på formue, langsigtede investeringer i globale kvalitetsaktier med lav risiko og attraktive afkast frem for her-og-nu spekulationer. Uanset størrelsen på din formue har du derfor mulighed for at investere i investeringsforeningens udvalgte globale kvalitetsaktier.

Dybt forankret i StockRate Invest er det også, at investeringerne skal skabe langsigtet afkast, samtidig med at omkostningerne er gennemsigtige og lave. Det ses blandt andet i vores omkostningsprocent, som har været faldende gennem alle 10 år.

En stærk investeringsstrategi modstår kriser

Det er ikke tilfældigt, at StockRate Invest har vist sit værd siden opstart i 2010. StockRates investeringsstrategi er nemlig udviklet med øje for både økonomiske op- og nedture, og selvom vi er midt i coronakrisen, står StockRate stærkere end nogensinde.

Hos StockRate investerer vi kun i virksomheder ud fra tre kvalitetskriterier, der har betydning for det langsigtede afkast: høj Indtjeningsstyrke, høj finansiel styrke og høj økonomisk stabilitet (læs mere her). Især kriteriet om finansiel styrke kommer StockRates investorer til gavn i den nuværende økonomiske situation. Når en virksomhed lægger penge til side i gode tider og holder en sund balance (kriteriet om finansiel styrke), så er den markant bedre rustet under en økonomisk krise.

Valideres af Forbrugerrådet TÆNK Penge

Vores jubilæumsår 2020 blev også året, hvor StockRate Invest blev placeret blandt de bedste af Forbrugerrådet TÆNK Penge. I testen ligger StockRate Invest nummer 8 ud af 57 testede foreninger. Herunder ligger StockRate Invest nummer 3 af de aktivt forvaltede og nummer 1 som den bedste bank- og pensionsuafhængige investeringsforening. StockRate bliver målt på baggrund af afkast, risiko, omkostninger og bæredygtighed (læs meget mere om testen HER).

10 år efter etableringen af Stockrate Invest står det stadig klart: StockRate Invest er til for kunderne.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?