Maj måned har budt på pæne kursstigninger for StockRates kvalitetsaktier. Samtidig er tendenserne fra første kvartal fortsat ind i andet kvartal med udsving på finansmarkederne.

StockRates stabile kvalitetsaktier har igen givet positivt afkast. Målt ved Investeringsforeningen StockRate Invest er afkastet for andet kvartal 3,37 % efter alle omkostninger til dags dato. År-til-dato ligger afkastet på 10,06 % efter alle omkostninger.

Det er dog stadig værd at knytte et par bemærkninger an til udviklingen på de finansielle markeder den seneste måneds tid. Tendenserne fra første kvartal er nemlig fortsat ind i andet kvartal med store udsving på finansmarkederne.

Knapt udbud presser priser op og skaber inflation

Genåbningen af økonomierne og udrulning af vaccineprogrammerne fortsætter i store dele af verden. Samtidig forventes det, at de historisk store hjælpepakker, der er vedtaget primært i USA, vil øge forbruget, finde vej til selskaberne og i sidste ende skabe merværdi for aktionærerne. Dog medfører det øget forbrug også prisstigninger i mange brancher. Blandt andet er der stor efterspørgsel efter energi og råvarer, men et knapt udbud presser priserne op og skaber inflation. Inflationsforventningerne er omdrejningspunktet for, at renterne er begyndt at stige i Europa og USA, hvilket har skabt store udsving på aktiemarkederne. Især i USA har vi set historisk høje inflationstal.

Positive regnskaber overgår forventning

Regnskaberne for første kvartal af 2021 er fremlagt. På globalt plan er det overordnede billede, at selskaberne er på vej tilbage i fin form. Ses der bredt på de europæiske (Stoxx Europe 600) og amerikanske selskaber (S&P500) for første kvartal 2021, har omsætnings- og indtjeningsudviklingen generelt været stigende. De europæiske selskaber har samlet set en omsætningsvækst på 5,15 pct., mens de amerikanske selskaber har haft en stigning på 10,67 pct. På indtjeningssiden har de europæiske selskaber haft en indtjeningsvækst på 121,92 pct., mens de amerikanske selskaber har haft en stigning på 50,21 pct. Selvom det er forventeligt, at selskaberne kan fremvise vækst relativt til det delvist corona-ramte første kvartal af 2020, så overgår langt den største andel af selskaberne forventningerne i markedet. StockRates selskaber fremviser samme fine form, og flere er på højere indtjeningsniveauer end før COVID-19 brød ud.

Vi forventer fremadrettet øget udsving på finansmarkederne, i takt med at renteniveauerne ændres. Det er dog vigtigt at holde for øje, at inflationen og rentestigningerne sker på baggrund af positive tegn: øget optimisme og højere forventninger til væksten i de globale økonomier oven på corona-pandemien.

Hvordan skal du forholde dig i en tid med stigende renter?

I StockRate anbefaler vi altid vores investorer at investere langsigtet i aktiemarkedet i stabile kvalitetsselskaber med en tidshorisont på minimum 4 år. Samtidig anbefaler vi at investere en mindre del af formuen i korte obligationer til brug for likviditet og eventuelt som alternativ til at have penge stående i banken med negativ rente.

Ved at være investeret i stabile kvalitetsaktier fremfor at have penge stående i kontanter eller obligationer beskytter og forøger StockRates investeringsstrategi din formue i tider som nu med inflation og stigende renter. Vores strategi om at investere en mindre del af formuen i korte obligationer beskytter også din formue, da korte obligationer ikke rammes på samme måde som lange obligationer af stigende renter og deraf faldende kurser.

Læs også: StockRates obligationsstrategi sikrer investorers formuer

I StockRate har vi altid fulgt vores strategi om at investere i stabile kvalitetsselskaber. Strategien har på den lange bane beskyttet vores investorers midler og sikret et afkast langt over markedet.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?