Af StockRates Kapitalforvaltning

  • De stigende renter har gjort at obligationer igen er blevet en attraktiv vare.

  • StockRate Obligationer tjener penge til sine investorer og outperformer benchmark.

Ligesom aktiemarkederne har obligationsmarkederne også oplevet store udsving i første kvartal 2023. De første 2 måneder steg renterne støt, mens bankuroen i marts sendte renterne ned igen, så de endte på omtrentlig det samme niveau som ved årsskiftet.

På trods af kursudsving har det seneste års stigende renter medført, at obligationsmarkedet nu for alvor byder på gode afkast igen. De stigende renter har gjort, at man for eksempel kan få ca. 3% på en 2-årig dansk statsobligation og 4-5% på en 4-årig europæisk erhvervsobligation.

De stigende renter har også påvirket  StockRates obligationsstrategi. Den forventede årlige effektive rente på StockRate Obligationer er nu ca. 5% med en  gennemsnitlig løbetid på knap 2 år.

StockRate Obligationer outperformer benchmark

I første kvartal og år-til-dato har StockRate Obligationer gjort det godt. Foreningen leverede et afkast på 1,43% i første kvartal og outperformede dermed sit benchmark med 1,01%. År-til-dato har foreningen leveret et afkast på 1,71% og outperformer benchmark med 1,24%.

Foreningens outperformance skyldes til dels vores lavere varighed, som gør foreningen mindre følsom overfor rentestigninger end sit benchmark, og dels vores lave eksponering til den finansielle sektors hybride kernekapital, som var genstand for meget uro i marts.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?