Af StockRates Kapitalforvaltning

Vi har foretaget en omlægning i Investeringsforeningen StockRate Invest. Vi har solgt den amerikanske producent af fritidskøretøjer Thor Industries (campingvogne og mobile homes) og den kinesiske solcelleproducent Xinyi Solar Holding. I stedet har vi købt den amerikanske netværks- og kommunikationsvirksomhed Arista Networks. Se med når Allan Andreasen og Louise Bolvig Thomsen fra kapitalforvaltningen fortæller om omlægningen. 

Solgt: Thor Industries

Vi har solgt Thor Industries, da aktien i de senere år er blevet udfordret på dens finansielle styrke, idet selskabets gearing er steget som følge af købet af den tyske producent Hymer. Når gearingen i virksomheden stiger, betyder det, at gælden stiger. Thor Industries har vækstet meget under Corona-pandemien og er efterfølgende blevet ramt af en normalisering af forbrugsmønstre. Seneste regnskabsaflæggelse levede ikke op til markedets forventninger på indtjeningen, som
i forvejen var gevaldigt nedjusteret relativt til sidste år.

Thor Industries står overfor en udfordret fremtid. Industrien for campingvogne og mobilehomes ser ind i et fald i forsendelser på -16% i 2023 sammenlignet med 2022. Grundet de nuværende makroøkonomiske omstændigheder anser vi salget af Thor Industries som oplagt, da vi vurderer, at aktien ikke vil gøre ‘comeback’ indenfor nærmeste fremtid.

Xinyi-Solar-Holdings-Solar-Farm

Solgt: Xinyi Solar Holding

Samtidig sælger vi også Xinyi Solar Holding, da selskabet over en længere periode ikke har leveret tilstrækkelig performance målt i forhold til StockRates  kvalitetskriterier. Xinyi’s årsregnskab for 2022 skuffede markant på deres indtjening med et fald på 22%.

Derudover viser det seneste konservative vækstmål på 5% fra den kinesiske regering, at der ikke lægges op til at foretage infrastrukturinvesteringer. Regeringen sigter mod, at den kinesiske vækst skal komme fra privatforbruget og servicesektoren. Det sætter Xinyi i en sårbar position, da 80% af selskabets omsætning kommer fra Kina.

I 2022 har selskabet tilføjet 6 nye produktionslinjer for solcelleglas i Kina. Men ifølge det kinesiske finansielle institut ICBC vil udbuddet for solcelleglas stige med over 70% i 2023, hvilket vurderes at være væsentligt mere end den globale efterspørgsel vil være. Derfor finder vi det oplagt at tage den ud af porteføljen, da vi ikke længere anser Xinyi, som en attraktiv investering indenfor den kommende årrække.

Købt: Arista Networks

I stedet har vi købt Arista Networks. Selskabet er brancheførende indenfor datadrevne produkter og netværksløsninger til store datacentre, campus og  routing- og cloudmiljøer.

Selskabet er godt placeret i StockRate-modellen med et fornuftigt forhold mellem gæld og egenkapital og en stabil indtjening. Selskabet har en ”asset light” forretningsmodel, som medfører et lavt finansieringsbehov for selskabet.

Vi ser et stort vækstpotentiale i Arista. Selskabet har en solid kundebase med blandt andet Meta og Microsoft, som deres største kunder. Derudover fører Arista en aggressiv vækststrategi, hvilket afspejles i, at de har vundet store markedsandele i de seneste år. Selskabet forventer stor fremtidig vækst på kunstig intelligens, som de udvikler produkter og systemer til. Vi har stor tiltro til, at Arista er en attraktiv tilføjelse til porteføljen.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk .

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?