Af StockRates Kapitalforvaltning

Månedens highlights

  • Kombinationen af en stærk regnskabssæson ført an af tech-aktier og bedre end ventede inflationstal har ført til positive afkast på aktiemarkederne i maj og juni.

  • De seneste inflationsnøgletal er faldet i USA og steget lidt i Eurozonen.

  • Tech-aktier førte an og skaber koncentrationsrisiko i verdensmarkedet MSCI-world

  • StockRates og SDG Invests aktieporteføljer leverer positive afkast for maj måned og ÅTD.

Aktiemarkederne genoptog den positive udvikling i maj og juni efter en sløj april måned. De primære inflationsnøgletal gennem maj faldt for USA’s vedkommende og steg en smule i Eurozonen. Kombineret med en stærk regnskabssæson ført an af tech-aktier er der igen plads til positive afkast på aktiemarkederne.

I dette nyhedsbrev ser vi på, hvordan de forskellige regioner har klaret sig i maj måned og ÅTD, samt hvordan StockRate Invest og SDG Invest har præsteret. Vi dykker især ned i specifikke sektorer og selskaber, der har bidraget væsentligt til afkastene. Vi kommer også ind på tech-aktiers bidrag til de positive afkast og koncentrationsrisikoen i verdensmarkedsindekset MSCI World.

På tværs af de enkelte regioner leverede Europa månedens bedste afkast for maj på 3,34%. Dog havde Japan svært ved at bygge videre på den stærke start på 2024 og leverede et afkast på -1,15%. ÅTD leverede USA det bedste afkast på 16,78%.

Afkast målt i danske kroner Maj 2024 ÅTD 2024 (13.06.24)
Ligevægtede Verdensindeks (M2WOEW) 1,55% 6,84%
Dow Jones Sustainability World Composite Index 1,26% 10,54%
USA (S&P 500) 3,34% 16,78%
Europa (STOXX 600) 3,54% 11,96%
Kina (CSI 300) -2,27% 3,98%
Japan (NIKKEI 225) -1,15% 8,04%
Danmark (OMX C25) 4,13% 11,34%
StockRate Invest 1,88% 8,66%
SDG Invest 3,68% 15,98%

Tech-aktier førte an

Tech-aktierne har endnu en gang løbet med overskrifterne i maj og juni måned og påvirket aktiemarkederne med positive afkast. Især Nvidias fremragende kvartalsregnskab aflagt d. 22. maj indfriede og overgik tårnhøje forventninger til selskabet på både omsætning og indtjening. Det medførte aktiekursstigninger for Nvidia og alle andre selskaber med aktiviteter inden for chips og kunstig intelligens.

Især de toneangivende aktieindeks, som S&P500 og MSCI World-indekset, har nydt godt af begejstringen for kunstig intelligens kombineret med fremragende regnskabsresultater. Fx står blot 10 tech-aktier (Microsoft, Nividia, Apple, Amazon, Meta, Alphabet A, Alphabet c, Eli Lilly, TSMC og Broadcom) for ca. 50% af afkastet for MSCI World-indekset, mens de kun udgør ca. 7% af det Ligevægtede Verdensindeks (M2WOEW). Begge indeks består af 1500 selskaber.

Tech-koncentrationen i MSCI World-indekset er et fænomen, som investorer bør være opmærksomme på, da det er forbundet med ikke kun høje afkast men også en betydelig risiko. Den høje koncentration gør, at de har en enorm indflydelse på indeksets samlede performance, og selv mindre kursfald på en af de 10 kan få betydning.

En af de vigtigste tommelfingerregler, når man investerer, er, at man skal sprede sin risiko. Inflation, renteudvikling og geopolitisk uro har kun gjort dette faktum mere aktuelt. En balanceret og veldiversificeret investeringsstrategi er essentiel for at beskytte porteføljen mod uforudsete negative hændelser og for at sikre en mere stabil og bæredygtig afkastudvikling over tid. For den mere langsigtede investor handler det om det lange seje træk, som over tid giver et stabilt afkast. Her er netop spredning afgørende for langsigtet succes.

En anden grundlæggende faktor i forhold til investering er, at timing af markedet er vanskelig. Derfor er det heller ikke til at forudsige, hvornår et evt. fald i tech-aktierne vil komme, hvis det overhovedet kommer.

Afkast for StockRate Invest

StockRate Invest Globale Aktier leverede et godt afkast i maj måned på 1,88% og outperformede foreningens benchmark MSCI World Equal Weighted med 0,33 % (efter omkostninger). I maj måned var det særligt sektorerne IT og stabilt forbrug, der bidrog til afkastet. For 2024 (13.06.24) har StockRate Invest leveret et afkast på 8,66% (efter omkostninger) og outperformer benchmark, som giver et afkast på 6,84% (før omkostninger).

Performance for 2024 er drevet af flere selskaber. Den amerikanske dagligvarekæde Sprouts Farmers Market overrasker som porteføljens største bidragsyder med en stigning i aktiekursen alene på 67,55%. Arista Networks har også ydet en imponerende præstation ved at sikre vækst og fortsætte med at vinde markedsandele inden for netværksløsninger til AI, med en stigning på 29% i år. Desuden udgør Novo Nordisk, Tractor Supply Co. og TSMC de fem største positive bidragsydere til porteføljen.

Afkast for SDG Invest

I maj måned leverede SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier imponerende afkast på 3,68% og overgik benchmark (Dow Jones Sustainability World Composite Index) med 2,42% (efter omkostninger). På årsbasis har fonden også klaret sig formidabelt med et afkast på 15,98% (efter omkostninger) og overgået benchmark, som har leveret et afkast på 10,54% (efter omkostninger).

Sektorerne IT, materialer og industri har været hovedbidragyderne til afkastet, med stigninger på mellem 0,7-0,9% i forhold til benchmark. Inden for IT-sektoren var Nvidia den primære driver med en stigning på 126% alene i 2024. Fremgangen i de andre to sektorer støttes af selskaber som Verallia, Novonesis og Schneider Electric.

Forskellen i afkast i SDG Invest og StockRate Invest

Afkastforskellen i SDG Invest og StockRate Invest tilskrives de underliggende positioner i IT-sektoren. En af de væsentligste årsager er, at Nvidia ikke er en del af porteføljen i StockRate Invest.

Desuden påvirkes StockRate Invest-porteføljen af nedgangen i IT-konsulentselskaber som Accenture, Cognizant og Infosys. Disse selskaber er ramt af kundernes tilbageholdenhed med at investere i IT-projekter på grund af bekymringer om den økonomiske udvikling. Vi forventer imidlertid, at efterspørgslen vil stige på længere sigt, da udviklingen inden for områder som AI, kvantecomputing og robotteknologi bliver afgørende for virksomheders konkurrenceevne fremadrettet. Konsulentselskaberne spiller en central rolle i denne udvikling.

Risikospredning og ligevægtning i StockRate

I maj måned 2024 og ÅTD (13.06.24) har StockRates porteføljer leveret gode afkast. I StockRate er vi investeret i mange af de store tech-aktier samtidig med, at vi ligevægter og risikospreder vores porteføljer. I StockRate investerer vi kun i kvalitetsselskaber, som er solide i både ned- og opadgående markeder. Vi er derfor klædt på til at håndtere mulige udfordringer i form af inflation, vækstnedgang og geopolitiske udfordringer, som alle lurer i baggrunden i det nuværende positive investeringsklima.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?