Af StockRates Kapitalforvaltning

Vi har foretage en omlægning i SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier, hvor vi har solgt selskabet Johnson og Johnson. 

Johnson & Johnson

Vi tilpasser løbende vores portefølje for at sikre, at vi har kvalitetsselskaber.

I den forbindelse har vi valgt at sælge Johnson & Johnson i SDG Invest. Baggrunden for dette salg er, at selskabet står overfor en række retssager vedrørende deres produkter. Dette er primært ikke i overensstemmelse med vores etiske mål og kan også true selskabets finansielle situation.

Der er ikke blevet købt nogen nye selskaber.

Vi overvåger hver dag de globale børsmarkeder

I StockRate overvåger og plejer vi hver dag vores porteføljer. Vi følger de globale børsmarkeder og agerer, når det er til vores investorers fordel. Det kan blandt andet være i tilfælde af, at et selskab over noget tid ikke har levet op til vores kvalitetskriterier. I StockRate investerer vi kun i globale kvalitetsselskaber, der har et højt indtjeningsniveau, et stærkt kapitalapparat (høj finansiel styrke) og viser stabilitet i økonomien set over en længere årrække. Læs mere om vores investeringsfilosofi i aktier HER.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?