Af StockRates Kapitalforvaltning

I StockRate interesserer vi os især for udviklingen i selskabernes indtjening, da indtjeningsudviklingen er den fundamentale drivkraft bag aktiekurserne. Som investor holder vi derfor nøje øje med de kvartalsvise regnskaber, da de giver et indblik i virksomhedens drift og økonomi, og om vores investeringer skal tilpasses herefter.

Første kvartal 2024 – regnskabssæson Omsætningsvækst Indtjeningsvækst
USA (S&P 500) (100% aflagt) 4,08% 7,80%
Europa (STOXX 600) (80% har aflagt) -5,10% -6,15%
StockRate Invest 4,70% 16,71%
SDG Invest 9,45% 29,23%

Regnskabssæsonen for første kvartal 2024 er stort set ved vejs ende, og generelt har de amerikanske selskaber overrasket analytikerne positivt på både indtjenings- og omsætningsvæksten med henholdsvis 1,01% og 8,27%. De europæiske selskaber har indtil videre skuffet en smule på analytikernes forventninger til omsætningsvæksten men overraskede positivt på indtjeningsvæksten med henholdsvis -0,95% og 9,08%.

Særligt har de amerikanske virksomheder inden for IT- og kommunikationssektoren overgået forventningerne, drevet af deres investeringer i kunstig intelligens, hvilket har resulteret i betydelig vækst i både omsætning og indtjening og smittet af på aktiekurserne.

I Europa er det de færreste sektorer udover finans, der har vækstet i deres indtjening, hvilket er i tråd med den udfordrende vækst, som vi ser i Europa. Det er især i industrien og i energisektoren, at de europæiske selskaber taber terræn. De 2 danske transportselskaber AP Møller-Mærsk og DSV har som eksempel begge måtte rapportere markant lavere indtjening i kvartalet.

Positive regnskaber i StockRates selskaber

Når vi ser på tallene for regnskabssæsonen for StockRates aktieporteføljer ser det generelt solidt ud i forhold til de overordnede markeder med en tocifret indtjeningsvækst. Begge foreninger leverer også positiv vækst i både omsætning og indtjening og overrasker positivt i forhold til analytikernes forventninger.

StockRates og SDG Invests positive resultater bekræfter os fortsat i, at vi ejer solide selskaber og at en velovervejet investeringsstrategi kan skabe værdi og sikre langsigtet vækst. Samtidig understreger dette nødvendigheden af at have en diversificeret portefølje med fokus på selskaber, der har potentialet til at levere stærke resultater over tid.

Afslutning

StockRates og SDG Invests positive resultater bekræfter os fortsat i, at vi ejer solide selskaber og at en velovervejet investeringsstrategi kan skabe værdi og sikre langsigtet vækst. Samtidig understreger dette nødvendigheden af at have en diversificeret portefølje med fokus på selskaber, der har potentialet til at levere stærke resultater over tid.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?