Verdensindekset MSCI World ligger på 1,28 % ÅTD i DKK (15.10.20), hvor afkastet for Investeringsforeningen StockRate Invest er 9,72 % og SDG Invest 7,34 %. Det er en solid outperformance i forhold til det globale markedsafkast på hhv. 8,43 % og 6,06 %.

Set ift. aktiemarkedets udvikling under corona-pandemien viser StockRates outperformance, at vores investeringsstrategi for aktier er solid.

ÅTD MSCI World 1,28 % før alle omkostninger
ÅTD StockRate Invest Globale Aktier 9,72 % efter alle omkostninger
ÅTD SDG Invest Bæredygtige Aktier 6,06 % efter alle omkostninger

En stærk investeringsstrategi kommer investorer til gavn

Det er ikke tilfældigt, at StockRates kvalitetsaktier har vist sit værd under corona-pandemien. StockRates investeringsstrategi er nemlig udviklet med øje for både økonomiske op- og nedture og på trods af corona-pandemien, står StockRate stærkere end nogensinde.

Hos StockRate investerer vi kun i virksomheder ud fra tre kvalitetskriterier, der har betydning for det langsigtede afkast: høj indtjeningsstyrke, høj finansiel styrke og høj økonomisk stabilitet. Især kriteriet om finansiel styrke kommer StockRates investorer til gavn i den nuværende økonomiske situation. I tider med økonomisk krise og usikre fremtidsudsigter, handler det nemlig lige så meget om, hvordan direktionsgangene håndterer modgang. Stærke virksomheder med en god ledelse bør have bedre muligheder for at klare sig igennem svære tider og økonomisk modgang. Det kræver bl.a., at de i deres ledelsesstrategi tænker det uforudsete ind, og her bliver fokus på likviditet, eller det vi kalder for finansiel styrke, relevant. Når en virksomhed lægger penge til side i gode tider og holder en sund balance (kriteriet om finansiel styrke), så er den markant bedre rustet under turbulente tider.

Anbefalinger til dig som investor

Som du kan læse i vores markedskommentar for 3. kvartal 2020, tyder det på, at investorerne, erhvervslivet og samfundet er ved at finde en ny normal med corona-pandemien indtil en vaccine er udviklet og udbredt. Det har gavnet aktiemarkederne, som har udviklet sig i en positiv retning i tredje kvartal – dog uden at problemerne er væk. Især det varierende smittetryk og amerikanske valg kan byde på flere begivenheder, der kan skabe fornyet uro og udsving på aktiemarkederne.

Markedet vil fortsat svinge op og ned, men over tid vil det altid give det bedste afkast at være investeret i aktier.

Vores anbefaling er fortsat, at du sikrer din likviditet på den korte bane og holder fast i din langsigtede investeringsstrategi. StockRates investeringsstrategi har vist sit værd både i opadgående og nedadgående markeder. Vores investeringsstrategi har taget dig godt igennem den nuværende corona-pandemi og vil gøre det fremadrettet.

Hvis du er i tvivl om din investeringsprofil og har behov for rådgivning, så kontakt os endelig i nedenstående formular. Vi hører meget gerne fra dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?