Af StockRates Kapitalforvaltning

Vi har i Investeringsforeningen StockRate Invest solgt italienske Brembo, som producerer bremsesystemer. I stedet har vi købt den amerikanske Agilent Technologies, som designer måleinstrumenter, og britiske Gamma Communications, som er indenfor telekommunikation.

Brembo er italiensk og producerer bremsesystemer. Selskabet er kommet rigtig godt tilbage efter en hård periode under corona-pandemien. Aktien er steget med ca. 80% siden bunden i september 2022, og handler i øjeblikket på sit højeste niveau nogensinde. Væksttempoet for aktien er aftagende, og der er stadig et stykke vej til de forrentningsniveauer, vi så selskabet levere før pandemien. Værdiskabelsen fremadrettet er derfor begrænset. Aktiekursstigningen har taget rigeligt højde for de bedre markedsvilkår, og derfor anser vi det, som et yderst godt tidspunkt at skille os af med Brembo.

I stedet har vi købt både Agilent Technologies og Gamma Communications, fordi de begge lever op til kvalitetskriterierne i vores aktieinvesteringsfilosofi, StockRate-modellen.

Agilent Technologies

Agilent Technologies er i dag et globalt selskab, som producerer og leverer måleinstrumenter til en bred række af industrier indenfor sundheds- og semiconductor-sektoren. Det kan handle om alt fra instrumenter, der bliver brugt til forskning i rummet, cancer, dopingkontrol eller monitorering af spildevand.

Desuden har Agilent udviklet verdens første apparat, der viser, om en given patient vil have gavn af en behandling med et specifikt lægemiddel. Dette kaldes præcisionsdiagnostik og handler om, at en given medicin udvikles ud fra modtagerens individuelle gener, helbred, livsstil og omgivelser for at få en mere koncentreret effekt og nedsætte bivirkninger og komplikationer. Et eksempel på et ikke-præcisions-medikament er panodiler, og et præcisionsmedikament er blodtransfusion, hvor det er vigtigt at man ”rammer rigtigt”. Præcisionsdiagnostik spås at have en stor fremtidig effekt.

Agilent leverer også gaskromatografi-udstyr til de største udsendelser til Mars. Typisk bruges gaskromatografi til at bestemme renheden af et stof ved at adskille forskellige kemiske stoffer. I tilfældet på Mars er det brugt til at undersøge, om der er nok af et stof til at opretholde liv.

Agilent Technologies er amerikansk og udsprang oprindeligt af selskabet Hewlett-Packard. Deres forretning er nogenlunde jævnt fordelt over Europa, Amerika og Asien med store markedsandele.

Agilent Technologies har et stort fokus på ESG og har med sin eksponering til præcisionsdiagnostik og AI store muligheder for vækst. Markedet for life science tools forventes at vokse med 7-8% om året de næste 10 år, hvor Agilent forventes at overgå dette på grund af deres eksponering til semiconductor-sektoren.

Aktien er faldet i 2023, da selskabet annoncerede en lavere forventning til resten af regnskabsåret. Vi synes, at aktiekursen er blevet for hårdt presset, og anser det som en spændende vækstcase, som på nuværende tidspunkt handles til en meget attraktiv prissætning. Derudover har selskabet i de seneste år bevæget sig i en god retning, og opfylder til fulde kriterierne i StockRate-modellen.

  • Land: USA

  • Sektor: Sundhed

  • Ansatte: 18.100

  • Grundlagt: 1999

  • Markedsværdi: 241 milliarder DKK

Gamma Communications

Gamma leverer kommunikationstjenester til B2B-markedet. Det er et britisk selskab, der tilbyder produkter indenfor kommunikation, teknologi og software. Deres primære produkter baserer sig på cloudløsninger og spænder fra telefonsystemer med automatisk videresendelse, software til integration med Teams og SIP-systemer (Session Initiation Protocol). Sidstnævnte tillader virksomheder at kommunikere, dele data og samarbejde gennem en enkelt server. Det er en videreudvikling af Voice over Internet Protocol (VoIP), som kun tillader at snakke sammen via et ”digitalt” telefonnummer, som man kender det fra telefonen. Gamma er førende indenfor udrulningen af SIP.

Gamma Communications opererer primært i Storbritannien. Deres største kundegruppe er små virksomheder uden behov for store og dyre løsninger, samt virksomheder med et stort forbrug af telekommunikation til eksterne kunder såsom call centre, der har brug for fleksible og stabile løsninger.

Gamma har haft en solid udvikling i deres pengestrømme og ligger flot placeret i StockRate-modellen. Aktien handler i øjeblikket på en attraktiv prissætning, hvor kursen er faldet pænt tilbage i 2022 og 2023 grundet stigende renter og høje inflationspres.

Sektoren for telekommunikation er domineret af store selskaber, og Gamma Communications vil udfordre disse med deres teknologiske løsninger. Gamma er et mindre selskab med en markedsværdi på ca. 10 milliarder DKK.

  • Land: Storbritannien

  • Sektor: Kommunikationstjenester

  • Ansatte: 2101

  • Grundlagt: 1966

  • Markedsværdi: 10 milliarder DKK

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk .

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?