Af StockRates Kapitalforvaltning

Ingen microchips, ingen kunstig intelligens. I dag er der kun få selskaber i verden, som kan producere microchips: GobalFoundries, Intel, Samsung og TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Blandt dem er TSMC den ubestridte verdensleder inden for både know-how og markedsandel. TSMC er højt specialiseret og betragtes af mange som de bedste, hvilket gør, at de producerer mere end 60% af verdens microchips og 90% af verdens mest avancerede chips.

TSMC’s kritiske rolle i den globale teknologiøkonomi

Som en nøgleaktør i mikrochipforsyningskæden står TSMC over for betydelige udfordringer, især i lyset af Kinas øgede krav til Taiwan. For at sikre produktionen er det nødvendigt for TSMC at etablere produktionsfaciliteter flere steder i verden. Dette er dog ikke nemt, da det kan koste mellem $10-20 milliarder at bygge en chipfabrik, afhængigt af størrelse og teknologi. Alligevel arbejder de hårdt på at sprede deres produktionsfaciliteter globalt og sikre mikrochipsproduktionen til resten af verden.

Hvad betyder Silicon Island?

Ordet “Silicon Island” kan måske straks bringe Taiwan i tankerne, men i Japan refererer det til Kyushu, en af landets største øer. Siden 1960’erne har Kyushu spillet en central rolle i Japans IT- og mikrochipindustri og er kendt for sin høje koncentration af mikrochipproducenter og teknologivirksomheder. Dette har haft en betydelig indflydelse på både den nationale og globale mikrochipforsyningskæde. Selvom udviklingen stagnerede i 1980’erne på grund af handelskrige mellem USA og Japan, er der nu tegn på en genopblussen.

Kyushu – Japan

TSMC’s ekspansion til Japan

TSMC er ved at etablere en chipfabrik – Kumamoto Prefecture – på Kyushu-øen i samarbejde med Sony og Denso. Dette er en del af en bredere strategi for at sprede deres produktionsanlæg uden for Taiwan og styrke forsyningskæden. TSMC har også annonceret planer om at bygge endnu en chipfabrik i Japan, et initiativ der bakkes stærkt op af den japanske regering, der har lovet betydelige subsidier for at fremme mikrochipindustrien i regionen.

Fabrikker i USA og Tyskland

TSMC er også ved at udvide sin chipproduktion til USA, hvor opførelsen af en fabrik i Arizona startede i 2021 og nu nærmer sig færdiggørelse. Udfordringer med at finde kvalificeret arbejdskraft har dog sat tempoet ned, mens byggeriet på Kyushu går hurtigt fremad. I april 2024 tildelte USA’s præsident Joe Biden milliarder af dollars til TSMC for at styrke produktionen. Ud over fabrikkerne i Japan og USA har TSMC, i samarbejde med Bosch, Infineon og NXP, besluttet at bygge en chipfabrik i Tyskland, hvor den tyske regering også har lovet støtte.

Fordelene ved global produktionsudvidelse

TSMC’s indsats for at etablere flere fabrikker globalt er afgørende fra et investorperspektiv. Denne strategi reducerer risikoen for forstyrrelser på grund af politiske konflikter eller naturkatastrofer og sikrer dermed driftskontinuitet. Samtidig muliggør det kortere leveringstider og forbedret kundeservice ved at være tættere på store markeder. Økonomiske incitamenter fra forskellige regeringer gør produktionen mere omkostningseffektiv og konkurrencedygtig.

TSMC’s strategi med at sikre forsyningskæden er af afgørende betydning for både selskabet og andre virksomheder afhængige af mikrochips og AI-applikationer. Denne udvikling er positiv for investorer, da den bidrager til at sikre produktionen og salget af de vitale mikrochips, som verden efterspørger. De nye fabrikker i Japan, Tyskland og USA markerer et skridt i denne ambitiøse plan.

En stærk repræsentant for StockRate-modellen

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) har været en stabil og værdiskabende del af StockRates aktieportefølje i mange år. I 2023 kunne selskabet rapportere en imponerende omsætning på cirka $70 milliarder og en indtjening på omkring $30 milliarder. Dette markerer en betydelig vækst i forhold til 2010, hvor omsætningen var $13 milliarder og indtjeningen var $5 milliarder. Teknologisk set er TSMC i en attraktiv position, især med stigende efterspørgsel efter AI (kunstig intelligens), hvilket øger deres markedsandel inden for chipproduktion.

En nøgleårsag til TSMC’s vedvarende succes er deres ledelse, som har vist stærk evne til økonomisk værdiskabelse over tid. Selskabets strategi med at etablere flere fabrikker globalt demonstrerer også ledelsens evne til at navigere i komplekse geopolitiske forhold. Denne evne til at tilpasse sig og udnytte markedsmuligheder gør dem til en ideel repræsentant for StockRates investeringsstrategi, der prioriterer selskaber med høj indtjeningsstyrke, finansiel robusthed og økonomisk stabilitet.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?